Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-01

Vad energisektorn kan lära oss om börsen, enligt Fisher Investments Norden

wysiwyg_image

Vad energisektorn kan lära oss om börsen, enligt Fisher Investments Norden

Våra analyser visar att marknaderna blickar framåt – men inte allt för långt eller kort fram i tiden. Vad innebär det i praktiken? Låt oss ta en titt på energisektorns utveckling de senaste åren – och vad kommentatorer som Fisher Investments Norden bevakar sade om sektorns utsikter då.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi har konstaterat att de kommande 3 till 30 månaderna är den tidsperiod som börsen i allmänhet fokuserar mest på. Vad fick oss att dra den slutsatsen? Till att börja med anser vi att marknaderna effektivt väger in all allmänt känd information. Händelser som lär inträffa inom de närmaste tre månaderna – kvartalsrapporter, konjunktursiffror, politiska händelser med mera – får stor uppmärksamhet på förhand. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet vägs allt snack, från expertprognoser till debattinlägg, snabbt in i aktiekurserna när snacket påverkar investerarnas förväntningar och handelsbeslut. Det får oss att misstänka att sådana här nära stundande händelser tappar sin överraskningseffekt snabbt.

Vad gäller längre fram i tiden så har aktieägare som bekant rätt till en del av bolagets framtida vinster, och det är därför som investerare äger aktier, och det är den faktor som marknaderna ständigt utvärderar enligt oss. Men vi anser att det i princip är omöjligt att göra några meningsfulla prognoser för aktier längre fram i tiden än 30 månader, eftersom det är så mycket som kan hända innan dess. Våra analyser visar att det viktigaste för marknaderna inte är om ett visst scenario kan inträffa, utan hur sannolikt det är att det scenariot inträffar. Därför är det lönlöst att fokusera på vad som eventuellt skulle kunna hända någon gång i framtiden. Om tio år kan verksamheter eller branschtrender ha förändrats radikalt. När informationsåldern var i sin linda var det till exempel få som insåg hur mycket som internet och smarttelefoner skulle möblera om i näringslivet – eller när.

Därför anser vi att investerare förmodligen gör bäst i att fatta sina beslut baserat på två frågor. Den ena: Vilka är de primära drivkrafterna för aktiebolagens vinster inom de där 3 till 30 månaderna? När man har identifierat de här faktorerna kan man bilda sig en uppfattning om sannolika trender för bolagsvinsterna. Den andra: Baserat på de drivkrafterna, hur lär vinsterna utvecklas under de kommande 3 till 30 månaderna jämfört med vad som redan är allmänt känt och därför nog redan är invägt i aktiekurserna? Vi anser att detta till stor del är vad som avgör aktiernas utveckling på längre sikt. Information utanför den tidsramen har inte särskilt stort inflytande på aktiekurserna, enligt Fisher Investments Norden.

Låt oss ta en titt på energisektorn för att se hur marknaderna filtrerar bort bruset från spekulationer om vad som skulle kunna hända långt fram i tiden. År 1962 lade geologen M. K. Hubbert fram sin berömda prognos om att den globala oljeproduktionen skulle ”toppa” år 2000, för att sedan obönhörligt sjunka mot noll. Det slog som bekant fel: år 2000 passerade den globala råoljeproduktionen 70 miljoner fat per dag. Inte ens två decennier senare var den uppe i över 84 miljoner fat – 20 procent högre. Många har försökt förutspå när den globala oljeproduktionen kommer toppa, men hittills har ingen fått rätt.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

I mitten av 00-talet var det till exempel många av de kommentatorer som Fisher Investments Norden bevakade som fortfarande hävdade att oljeproduktionen skulle toppa vilken dag som helst, och att energibolagen då skulle få problem. Och mellan 2005 och 2011 såg det verkligen ut som att den globala oljeproduktionen hade planat ut på runt 75 miljoner fat per dag. Men under samma tidsperiod gick energiaktier överlag bättre än indexet MSCI World, så kommentatorernas antaganden kom på skam. Så småningom ledde utvecklingen av hydraulisk spräckning och horisontella borrningstekniker till att det blev lönsamt att utvinna fossila bränslen från oljeskiffer, och oljeproduktionen ökade igen, framför allt i USA.

Det i sin tur ledde till att det globala utbudet började överskrida efterfrågan, och oljepriset kraschade 2014–2016. Kommentatorerna som vi följde då bytte tema – från att oljeutbudet hade toppat till att efterfrågan hade toppat. Visst, produktionen var god, men oljeanvändningen sjönk stadigt och skulle aldrig komma tillbaka på samma nivåer igen, hävdade de. Och verkade få rätt: energisektorn gick betydligt sämre än börserna globalt mellan 2014 och 2020.

Men nu verkar energisektorn ha stått pall för det omtalade hotet från vikande oljeefterfrågan – åtminstone för tillfället. Energisektorn har varit solklar ledare sedan slutet av 2020 och har stigit med 155,9 procent, att jämföra med indexet MSCI Worlds 26,0 procent. Enligt våra analyser är oljepriset den faktor som påverkar energisektorns vinster mest. Oljepriserna rusade i samband med ökad efterfrågan när världen öppnade upp igen i kombination med flaskhalsar i leveranskedjorna och Rysslands krig i Ukraina, och så även aktier kopplade till olja, enligt Fisher Investments Nordens bedömning. Vi anser att det här var i stort sett oväntat, och den här positiva överraskningen för energibolagens vinster gav rejäl skjuts för energiaktierna.

Det här var en genomgång av en enda sektor, utan att säga något om dess framtidsutsikter, men vi anser att den här tillbakablicken ger ett tydligt exempel på hur man bör förhålla sig till portföljpositionering i allmänhet. När man utvärderar aktiepositioneringar behöver man ofta sålla igenom en hel del information enligt vår erfarenhet. Fisher Investments Norden anser att om man fokuserar på de troliga utsikterna inom tidsramen 3 till 30 månader jämfört med förväntningarna kan det hjälpa en att skilja agnarna från vetet.

 

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. 

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


”Energy Resources”, M. King Hubbert, National Academy of Sciences, 1962.

Källa: FactSet, per 2022‑06‑09. Global råoljeproduktion, november 2000 till november 2018.

Ibid.

”When Will World Oil Production Peak?”, Guy Caruso, US Energy Information Administration, per 2005‑06‑13.

Källa: FactSet, per 2022‑06‑09. Global råoljeproduktion, maj 2005 till september 2011.

Ibid. Påståendet baserat på avkastningen från indexen MSCI World Energy och MSCI World, med nettoutdelningar, 2004‑12‑31 till 2011‑12‑31.

”The Shale Revolution”, David Wethe, Bloomberg, 2019‑12‑27. Läst via Internet Archive.

Källa: FactSet, per 2022‑06‑09. Pris per fat för Brent-råolja, 2014‑09‑02 till 2016‑01‑20.

Ibid. Påståendet baserat på avkastningen från indexen MSCI World Energy och MSCI World, med nettoutdelningar, 2013‑12‑31 till 2020‑12‑31.

Ibid. Påståendet baserat på avkastningen från indexen MSCI World Energy och MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑12‑31 till 2022‑06‑08.

Ibid. Pris per fat för Brent-råolja, 2020‑04‑21 till 2022‑03‑08.