Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-11

Varför detta riskförhållande inte fungerar som du tror

wysiwyg_image

På kort sikt kan en volatil aktiemarknad få vilken investerare som helst att bli orolig. Volatilitet är en av sakerna som gör investeringar ovissa, och vi människor föredrar generellt att undvika ovisshet. Så vad kan du göra för att bedöma volatilitet och se till att din portfölj har en lämplig risknivå? Om du frågar professorer och andra i den akademiska världen (där beta blev till), brukar svaret bli: ”det är bara att använda beta!” Beta är ett snabbt och bra mått på tidigare volatilitet i jämförelse med marknaden som helhet eller något annat riktmärke. Om en aktie eller portfölj har en beta på ett innebär det att resultaten historiskt har matchat marknadsindex till hundra procent. Mer än ett innebär att volatiliteten har varit högre än för riktmärket, och mindre än ett innebär volatiliteten generellt har varit lägre än riktmärket. Det verkar logiskt! Men beta är långt ifrån det bästa sättet att mäta risk, eftersom det inte säger någonting om framtida volatilitet.

En titt i backspegeln

Beta fokuserar på tidigare volatilitet, men de mest volatila värdepapperen för tre år sedan, två månader sedan eller till och med förra veckan är inte nödvändigtvis de mest volatila värdepapperen i morgon. Många tror fortfarande att beta mäter framtida risk, men det finns inga bevis för att så är fallet. 

Trots att finansföretag och dokumentation ofta påminner om att ”tidigare resultat inte utgör någon garanti för framtida resultat” förlitar sig många på beta och dess akademiska rötter och använder det för att förutse framtida resultat. Vissa använder beta för att skapa en förmodat säker portfölj som till största del består av aktier med lågt beta. Men portföljer med låg beta är inte nödvändigtvis säkra. 

 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

 

Låt oss säga att du köper en aktie med låg beta och att den sedan tappar halva sitt värde under ett par år. Detta är fullt möjligt – och denna akties beta kommer då att öka lavinartat! Är den nu mer riskfylld med en lägre kurs än den hade för två år sedan? Det logiska svaret är ”nej”, men beta ger dig ett annat svar. Om en aktie har minskat i värde i större utsträckning än index eller något annat riktmärke kommer den att ha högre beta, även om den nu kan vara ett fynd med lägre risk beroende på företagets framtidsutsikter.

 

Andra begår ett liknande misstag och tror att högre risk automatiskt innebär högre framtida avkastning. Även om denna uppfattning på ett sätt är korrekt är det sannolikt ingen god idé att utsätta sig för överdrivna risker för att försöka överträffa marknadsindex – särskilt om det uteslutande innebär investering i aktier med hög beta. Men på grund av att beta är bakåtblickande ger det ingen information om framtida risk eller avkastning. Det säger inget om framtiden! Att använda beta för att skapa en portfölj är ungefär som att köra bil och bara titta i backspegeln – inte att rekommendera. 

De hårdaste smällarna ger störst återhämtning

Ett annat sätt att se på nackdelarna med att investera utifrån beta är att titta närmare på bottennoteringarna för björnmarknader. Om det gick att tajma varje tillfälle en björnmarknad nådde sin botten  (vilket ingen kan, men låt oss använda det som ett exempel) och investera mer i de kategorier som skulle överträffa index under det kommande året, skulle du göra det? Ja! Men att använda beta kommer inte att hjälpa dig med detta. Faktum är att det kan leda till raka motsatsen. 

Vid björnmarknadens botten är den framtida risken som lägst – men det går aldrig att med säkerhet veta när en björnmarknad har nått sin absoluta botten. Vid denna tidpunkt når björnmarknad ofta sitt slut med en skarp och brant V-uppgång som utgör början på nästa fas i marknadscykeln. Generellt sett brukar skarpare avslutande fall leda till en starkare inledande återhämtning under tjurmarknaden. Denna kraftiga reaktion är en av anledningarna till att det är så svårt att tajma en björnmarknads botten.

Ett annat kännetecken som är mindre känt när det gäller björnmarknaders bottnar är att de kategorier som faller mest när botten närmar sig ofta ökar mest under den inledande upphämtningen. I Bevis 1 kan du se hur varje sektor i indexet MSCI World klarade sig under de sex månader före (i gult) och efter (i grönt) björnmarknadens botten i mars 2009. Notera hur de områden som drabbades hårdast (finans, industri och råvaror) generellt återhämtade sig mest (om än med vissa undantag). Sektorerna med störst avkastning efter marknadens botten hade högst beta – de hade mer volatilitet på vägen ner och på vägen upp! Vi människor tänker instinktivt att nedgångar är ”volatila” medan uppgångarna är ”bra”, men genom att enbart använda dig av beta hade du förmodligen undvikit dessa ”volatila” aktier och på så sätt gått miste om den fantastiska återhämtningen!

Bevis 1: Resultat per sektor före och efter en björnmarknads botten

wysiwyg_image

Källa: FactSet, per 2019-04-11. Total avkastning för sektorer i indexet MSCI World i SEK, 2008-09-09 till 2009-03-09 och 2009-03-09 till 2009-09-09.

 

Kategorier med hög beta kommer dock inte alltid att nå bäst resultat i framtiden. Detta exempel visar hur betas bakåtblickande natur kan få dig att tro att vissa kategorier är riskfyllda när de i själva verket kan vara de som ökar mest i framtiden. Ibland kan aktier med hög beta göra bra ifrån sig – och ibland inte. Föreställ dig en riktigt svag aktie som når sämre resultat än index eller en riktigt het aktie – som båda har hög beta. Den svaga aktien kan hämta sig och få låg beta och den heta aktien kan bli sval och stagnera. Beta visar dig bara vad som redan har hänt – inte vad som kommer att hända.  

 

Att använda denna typ av bakåtblickande data för att förvalta din portfölj kan orsaka problem i långa loppet. Du gör dig själv en tjänst om du fokuserar på framtiden och framåtblickande data för att hantera risk.

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.