Aktiespararna

Aktien är fullvärderad - inte värt att köpa nu

22 mars 20235 min lästid
Carl-Henrik Söderberg: Ett fint bolag med god historik - men uppsidan är begränsad.

Goda räkenskaper, starka finanser och strukturella trender i ryggen spelar Epiroc i händerna, värderingen sänker dock den potentiella avkastningsmöjligheten. Avvakta.

Vad borde marknaden uppskatta under ett förväntat stökigt 2023? Strukturell tillväxt, stabila vinster och starka finanser. Vilka som kan erbjuda oss detta? Gruvbolaget Epiroc argumenteras vara ett av dem. Den strukturella tillväxten finns på flera håll. Dels då det föreligger stora investeringsbehov i gruvnäringen, dels genom hög efterfrågan på råvaror relaterade till den gröna omställningen.

Alltifrån vindkraftverk och batterier till andra klimateffektiva lösningar innebär en strukturellt ökande efterfrågan på metaller och mineraler. Den kanske mest kritiska råvaran för den pågående klimatomställningen är koppar, något som krävs i allt från elektriska bilar till förnybar energi. Med andra ord, det finns god grund för att tro på en stark efterfrågan framåt. Detta är såklart positivt för gruvsektorn men också för bolag som tillverkar de maskiner som ska användas.

Ligger i "pole position"

Att investerare i ”hackor och spadar” är en devis som ofta refereras till i börssammanhang.

Där ligger Epiroc i ”pole position” för att dra nytta av detta med sina gruvrelaterade produkter och kringliggande serviceerbjudande.

Varför sektorn är underinvesterad? Mellan åren 2012-2016 föll investeringar i gruvsektorn kraftigt i spåren av lägre råvarupriser som en konsekvens minskad efterfrågan. Det blev plötsligt olönsamt när marknadspriset på råvarorna föll under produktionskostnaden.

Men sedan 2017 har gruvinvesteringar växt stadigt, delvis drivet av högre råvarupriser men också en föråldrad ”flotta” av gruvutrustning globalt.

Gruvbolagen har heller inte gasat på fullt ut när det kommer till investeringar, att stärka den finansiella ställningen och kassaflöden har prioriterats i en större utsträckning än historiskt. Det i sin tur borgar för en investeringsvåg som kan hålla i sig längre än förväntat. Dessutom har nya gruvor ledtider på 6-7 år, något som i sin tur även skulle kunna tala för att utbudet kommer få det allt svårare att matcha den ökade efterfrågan och därmed borga för stigande metallpriser.

Långa strukturella trender i all ära, de gör inte en aktie immun mot sämre tider. Konjunkturutsikterna är ovanligt grumliga och det ska slås fast att sämre konjunktur även är negativt för ett bolag som Epiroc.

Eftermarknaden agerar krockkudde

Om den ekonomiska tillväxten sjunker så leder det till lägre råvarupriser och sedermera lägre aktivitet i gruvsektorn. Att efterfrågan på ”elektrifieringsmineraler”, såsom koppar, nickel och zink, kan väntas öka tämligen kraftigt i många år framöver neutraliserar till del den konjunkturella nedgången.

För Epiroc är det dock den stora andelen av omsättningen mot eftermarknad som agerar största krockkudde vid sämre tider. I Epirocs fall är det hela 69% av omsättningen vilket ger en stabilitet när service av maskiner skapar stabila och återkommande intäkter, dessutom till en god lönsamhet. Under de senaste fem åren har eftermarknadsintäkterna ökat i genomsnitt 11 % per år.

Att rörelsemarginalen stabilt rört sig från 18 till 23 % sedan 2015, när bolaget knoppades av från Atlas Copco, imponerar även om det givetvis går att argumentera för att det stora testet kanske ännu inte kommit. Vår tro är dock att bolaget är bland de inom sektorn som skulle klara sig bäst om ett ekonomiskt mörker ligger och väntar runt hörnet. För att sätta lönsamheten i lite perspektiv så ligger rörelsemarginalen för sektorn på i snitt 16 %.

Vidare bör den starka finansiella ställningen lyftas fram. Att ha en nettoskuld genom ebitda nära nollan är såklart positivt och bidrar med såväl stabilitet samt flexibilitet vad gäller både kapitalallokering och tillväxtinitiativ. Bolaget har en fin historik av värdeskapande förvärv.

Avvakta på ett års sikt

Får vi då denna aktie till en hygglig värdering? Nja. En skuldjusterad multipel i form av ev/ebit på 17 gånger är inte lågt, ej heller en vinstmultipel på 24 gånger den förväntade årsvinsten 2023. Aktier som besitter Epirocs attribut ska premieras gentemot andra bolag och en värderingspremie på 20 % mot sektorsnittet är fullt rimligt. I sämre tider kan marknaden till och med vara beredd att betala än mer när bolagets defensiva kvalitéer synliggörs. Dock räcker det inte hela vägen fram till en köprekommendation då riktkursen för A-aktien landar på 210 kronor (I dag kostar en A-aktie 192 kronor) baserat på våra estimat och ett p/e-tal på 25, en uppsida på blygsamma 10 %. Rådet blir således att avvakta på ett års sikt.

Dela med dig