Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till kontantbudet: ”Omvärdering av aktien osannolik”

Av Redaktionen
3 april 20182 min lästid

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta budet på 30 öre per aktie som ME Dental har lagt på Orasolv. Då en snar och kraftig omvärdering av Orasolv-aktien ter sig osannolik bör budet accepteras.

Orasolv har historiskt haft svårt att uppvisa en övertygande vinsthistorik, vilket negativt påverkat aktiemarknadens tro på bolagets eventuella, framtida vinstpotential. Att en snar omvärdering av Orasolv-aktien skulle ske ter sig, mot den bakgrunden, osannolik. Av den anledningen anser Aktiespararna att budet är finansiellt skäligt.

Orasolvs senaste företrädesemission, som avslutades i november 2017, tecknades till 94,5 procent. Aktiekursen har därefter fallit under emissionskursen. Faller budet kan det bli svårt att attrahera kapital för att utveckla bolaget.

Budet innebär en hög budpremie i förhållande till kursen i den tidigare nyemissionen och aktiekursen innan budet lades; hela 67 procents premie relativt Orasolv-aktiens volymviktade snittkurs under den 3-månadersperiod som föregick budets tillkännagivande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

- Bolagets största ägare, Lectica AB, som äger drygt 15 procent av aktier och röster i Orasolv, har åtagit sig att acceptera budet såtillvida inte ett konkurrerande bud presenteras som är mer än 17,5 procent högre och inte matchas av ME Dental inom fem arbetsdagar.

- Budet rekommenderas av Orasolv-styrelsens budkommitté.

- Budgivaren kräver kontroll över minst 90 procent av samtliga aktier och röster i Orasolv för att fullfölja budet, men förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor.

- Anmälningstiden går ut 9 april.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 3 april 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

Dela med dig