Aktiespararna

Aktiespararna uppmanar EQT att höja budet på Karo Pharma: ”Speglar inte värden”

Av Redaktionen
14 november 20183 min lästid

Kontantbudet på 36,90 kronor per Karo Pharma-aktie är för lågt och bör höjas, anser Aktiespararna. Samtidigt florerar det rykten om att det finns stora dolda värden i Karo Pharma som budet inte tar hänsyn till, uppgifter som Aktiespararna ställer sig tveksamma till.

– Aktiespararna köper inte de spekulationer som florerar om stora dolda värden i Karo Pharma, däremot ser vi inte att EQT:s bud fullt ut speglar de värden och de framtidsutsikter som faktiskt finns i bolaget, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Budet har mött ett stort motstånd hos småspararna och en aktieägargrupp på Facebook som säger sig företräda över 17% av aktierna i Karo Pharma säger nej till budet.

– Det är uppenbart att många aktieägare inte anser att EQT:s bud är en tillräckligt bra affär för dem, fortsätter Joacim Olsson.

– Det är nu upp till EQT att visa hur angelägna man är om att göra den här affären. Om man inte höjer budet är risken stor att många aktieägare med ett stort samlat innehav i bolaget tackar nej. EQT måste blidka dessa, annars blir det svårt för dem att uppnå sitt mål om att ta bolaget från börsen, fortsätter Joacim Olsson.

– Vi uppmanar dessutom EQT att förlänga acceptfristen för budet till över årsskiftet för att göra det möjligt för aktieägarna att bättre planera sin skatt, avslutar Joacim Olsson.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera att:

  • I skrivande stund handlas Karo Pharma-aktien på kursnivåer som överstiger budet. För aktieägarare som vill komma ur aktien är det därför i nuläget mer attraktivt att sälja över börs.
  • Den som säljer över börs kommer dock inte, till skillnad från den som accepterar budet från EQT, få ta del av en eventuell budhöjning från EQT:s sida. I nuläget går det inte att utesluta en sådan höjning.
  • En aktieägargrupp bestående av ett okänt antal privata ägare har i media uppgett att de ingår i ett upprop på Facebook mot EQT-budet. Gruppens medlemmar påstår sig tillsammans kontrollera mer än 17 procent av Karo Pharma-aktierna. Stämmer det sistnämnda skulle en tvångsinlösen av Karo Pharma-aktier vara omöjlig att genomföra. Budgivaren skulle också vara tvungen att överge kravet på 90 procents acceptgrad för att kunna fullfölja budet.
  • EQT ägde 12 november en post om 12,9 procent av aktier och röster i Karo Pharma. Därutöver hade EQT träffat avtal med Anders Lönner (styrelseordförande och största ägare i Karo Pharma) och Per-Anders Johansson (styrelseledamot i Karo Pharma) om att få köpa sammanlagt 13,6 procent av aktier och röster från dem.
  • EQTs bud rekommenderas av Karo Pharmas styrelses budkommitté. Deloitte har utfärdat ett värderingutlåtande som vittnar om att budet är finansiellt skäligt.
  • Acceptperioden avslutas 10 december. Senast detta datum kan i normalfallet, genom skriftlig anmälan, accept återtas i budet.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 14 november 2018

Joacim Olsson
verkställande direktör, Aktiespararna

Dela med dig