Aktiespararna

Analys: Är botten nådd?

Av Peter Malmqvist
3 mars 20204 min lästid
Med en uppgång i amerikanska S&P på nästan fem procent fick optimisterna medvind. Det är en kraftfull uppgång ur ett historiskt perspektiv. Signalerar det botten på Coronakrisen?

Förra veckan gick amerikanska S&P index ner 11 procent och Stockholmbörsen något mer. Det var den värsta veckonedgången sedan Greklandskrisens i augusti 2011. Gårdagens uppgång i S&P på 4,6 procent är inte unik, men ovanlig. Förra gången det hände, i december 2018 signalerade det en börsvändning. Den gången var det den amerikanska presidentens eskalerande handelskrig med Kina som sänkte kurserna under hösten.

Fortfarande högt värderat

Det som talar emot en vändning är att bolagen i S&P fortfarande är högt värderade. I relation till vinsterna studsade kurserna upp på ett p/e-tal på ungefär 17, medan vändningen 2018 inträffade på ett betydligt lägre p/e, kring 14 och under Greklandskrisen 2011 var p/e-talet 11. Vändningen igår sker alltså från en nivå som historiskt är hög. Det stämmer dåligt med den rädsla som tveklöst finns kring virussmittans effekter.

Skräckindikator

De senaste dagarna har kommit så kallade inköpschefsindex från flera länder, bland annat Kina. Det var en rysare. Gränsen för uppgång ligger kring 50 och den gränsen har kineserna i stort sett överträffat överträffat alla månader sedan finanskraschen. Nu gick index ner till 35, vilket är en chock. Det bör dock betonas att detta index också är en förväntansindikator, vilket naturligtvis tar med i beräkningarna annat än vad beslutsfattarna ser idag. Det har även kommit index från andra länder. De har visserligen vikt ner, men i normalfallet bara med några enstaka enheter.

Teknisk indikator

I extremt turbulenta skeenden, som detta, kan det dock vara lämpligt att granska kursrörelserna i förhållande till aktieindexens historiska genomsnitt. Ett sådant genomsnitt är det rullande medelvärdet för 200 dagar. Det utgör ofta en stödnivå i en fallande trend. Det gällde även denna gång. Lägst punkten för S&P innan gårdagen låg 3 procent under detta värde, vilket troligen hjälpte till att få tekniskt orienterade aktieköpare att fatta mod och köpa. Emellertid kan konstateras att vändningen i december 2018 skedde 15 procent under detta rullande värde, nästan exakt på nästa långsiktiga stödnivå, nämligen det rullande värdet för 800 dagar. Ner till den nivån har aktieköparna idag ytterligare 12 procent.

Ränteras

Inte överraskande har uttalande från amerikanska Federal Reserve bidragit till en optimism kring räntesänkningar, en åtgärd som alltid tas emot positivt av aktieköpare. Visserligen har inte FED uttryckligen sagt att de kommer att sänka räntan, men med de olika ordval som vi försöker tolka till något meningsfullt, ser utsikterna ganska goda ut. Dessvärre är det bara USA, Australien (sänkte igår), Kanada och möjligen Storbritannien som har något krut kvar i räntevapnet. ECB, Riksbanken och japanska BOJ har sedan länge förbrukat möjligheten. Där är det redan ungefär nollränta och under denna nivå verkar inte aktieplacerare riktigt tro att det har någon ökande positiv inverkan på företagens vinster. Bankerna drabbas nämligen negativt.

Och slutsatsen..?

Slutsatsen här är inte fullt så positiv som gårdagens kursexplosion indikerar. Börsbolagens värdering är fortfarande hög, konjunkturen kommer att gå brant ner, antalet smittade människor ökar fortfarande och centralbankernas räntevapen är i många fall förbrukat. Hösten 2018 tog det tre månader för S&P att tappa 20 procent. Under hösten 2015 tog samma resa ungefär fem månader. Under denna utförslöpa förekommer snabba uppgångar, även om gårdagen var ovanligt snabb och till sin storlek passar väl in i tidigare vändningslägen. Tyvärr tror jag det är för tidigt att blåsa faran över.


S&P index vände vid 200 dagars rullande medeltal. En viktig stödnivå.


Inköpschefernas index i Kina blev en chock.

Marknadsanalyser

Dela med dig