Aktiespararna

Analys: Botten nådd för H&M

Av Peter Malmqvist
31 januari 20204 min lästid
Med ett resultat som var bättre än både förra året och analytikernas prognoser verkar nu H&M kunna lägga krisstämpeln bakom sig. Utnämningen av den nya VD:n understryker detta.

Resultatet före skatt i H&M landade på 5,4 miljarder kronor för det fjärde kvartalet. Det var hela 24 procent bättre än förra året och dessutom 13 procent bättre än analytikernas prognoser insamlade av Infront. Granskar vi helårsutvecklingen och jämför med konkurrenten Inditex, kan konstateras att H&M ökade med 10 procent medan konkurrenten, omräknat i svenska kronor, ökade ännu mer, med hela 16 procent. H&M:s återhämtning har dock varit stabilt uppåtriktad sedan tredje kvartalet 2018, då vinsten dalade med hela 30 procent i årstakt. Då var det stora krisrubriker överallt.

Bra tillväxt

Även försäljningen under kvartalet ökade, i detta fall med 9 procent i svenska kronor. Det kan jämföras med Inditex, som omräknat i kronor redovisade en tillväxt på 10 procent. H&M och Inditex har de senaste två åren återigen följts åt, efter H&M:s markanta svacka under 2017. Valutaeffekten är fortfarande markant positiv. Försäljningsökningen i lokala valutor stannade därför på 5 procent. Det är dock ungefär samma tillväxt som de senaste kvartalen, vilket visar att utvecklingen är stabilt uppåtriktad. Försäljningen var också i linje med analytikernas förväntningar.

Lagret på rätt väg

Ytterligare en faktorer som pressat aktiekursen de senaste två åren är lagerutvecklingen. Mätt i procent av försäljningen toppade lagret på 19 procent under andra kvartalet 2018, men har nu gått ner till 16 procent. Det är en markant sänkning. Däremot ligger Inditex ännu lägre, kring 12 procent och där låg även H&M 2015 innan dollarkursen började stiga (merparten av H&M:s inköp görs i dollar). När lagret ökat snabbare än försäljningen ses det som en indikator på att bolaget har ”hyllvärmare”, som egentligen borde skrivas bort och sänka resultatet. Sänkningen av lagernivån i denna rapport är dock kraftfull och detta trots att snittkursen för dollar slog flerårigt rekord under andra halvan av 2019. Det borde lugna även de värsta tvivlarna.

Investeringarna dämpas

Själv håller jag också utkik efter investeringarnas utveckling. Sedan 2012 har de ökat klart mer än försäljningen, vilket kan jämföras med Inditex där investeringar och försäljning följts åt. H&M har varit inne i ett kapitalslukande investeringsprogram för utveckling av ett integrerat system för logistik, leverans och e-handel. Systemet innehåller rader av tjänster och informationsmöjligheter som kunderna, både på nätet och i butik, idag förväntar sig. Detta är ett av de kraftigaste investeringsprogram jag sett i något börsbolag. Därför är det glädjande att investeringarna under räkenskapsåret dämpades från 13,1 till 10,5 miljarder kronor. Eftersom datainvesteringarna troligen också är dollarberoende är nedgången ett tydligt tecken på att investeringsstoppen borde vara nådd. Det tyder på att toppen är nådd och att skördetiden nu inletts. Resultatet borde därför även framöver kunna förbättras snabbare än försäljningen.

Och slutsatsen..?

H&M ser ut att vara ur den mer akuta lönsamhetssvackan som uppstod efter 2015. Nu stundar skördetid efter det kraftfulla investeringsprogrammet. Om dessutom dollarkursen skulle börja gå ner vore det fantastiskt. Däremot är aktien inte längre ”billig”, vilket den var i krisens öga för drygt ett år sedan. Då hade H&M ett p/e-tal som låg under börsens genomsnitt, vilket jag aldrig upplevt tidigare. Nu har kursen vänt upp och p/e-talet på vinstprognosen för 2020 ligger på 25. Även Inditex är högt värderat, med ett p/e-tal som börjar närma sig 30-strecket. Något ”bottenfiske” i H&M:s aktie går därför inte att göra. Om däremot fler placerare drar slutsatsen att H&M:s kris ligger bakom dem, då kommer rimligen vinstprognoserna för 2020 och 2021 att åka upp markant. Då finns det fortfarande potential i aktien.


H&M:s årsvinst vänder upp, men ligger långt efter Inditex

BörsanalyserH&M

Dela med dig