Aktiespararna

Analys: Dämpade vinstförväntningar

Av Peter Malmqvist
1 april 20191 min lästid
Vinstförväntningarna inför börsbolagens kvartalsrapporter är lägre än under de senaste kvartalen. Det bådar gott för kursutvecklingen.

Vinsterna beräknas stiga med ungefär 9 procent i de 34 bolag som hittills finns med i SME Infronts kvartalssammanställning. Det är lägre än tidigare kvartal, då förväntningarna har legat på 12-13 procent. Neddragningen är rimlig, mot bakgrund av att utfallet de senaste två kvartalen varit negativt. Bara 43 respektive 47 procent av bolagen har överträffat förväntningarna.

Medianvärdet ännu lägre
Granskar vi medianvärdet för de 34 bolagen blir den förväntade vinsttillväxten något lägre, 5 procent, mot alltså 9 procent för den summerade vinsten. Det beror på att enstaka storbolag drar upp vinstsumman relativt mycket. Denna gång är det Ericsson, Volvo och och SSAB, medan Boliden, H&M och Electrolux drar ner vinsten mest. Exkluderar vi dessa sex bolag i toppen och botten, blir vinsttillväxten för kvarvarande bolag 7 procent. Även detta är något lägre än förväntningarna för tidigare två kvartal, men ungefär i linje med det faktiska utfallet.

Och slutsatsen...?
Första kvartalets rapporter borde inte vara ett hot mot börsen, snarare tvärtom. Förväntningarna är lägre än tidigare och reaktionen på H&M:s rapport visar att placerarna hellre ser glaset som halvfullt än halvtomt. Det kan ge en viss guldkant på rapportperioden.

Börsanalyser

Dela med dig