Aktiespararna

Analys: Därför behövs uppdragsanalys

Av Analysguiden
16 november 20216 min lästid
Det finns nu över 1000 marknadsnoterade bolag i Sverige, varav över 750 är mindre bolag, men värdet av dessa bolag är endast tre procent av totalvärdet. För dessa småbolag är uppdragsanalys en unik möjlighet att få regelbunden uppmärksamhet.

Vänder vi på analysen kan konstateras att 16 storbolag svarar för hela 53 procent av totalvärdet. Mittföretaget i den gruppen (medianen) har ett börsvärde på 350 miljarder. Dessa 16 bolag får merparten av det löpande mediautrymmet eftersom de är centrala för den svenska ekonomin. De får löpande bevakning av kvartalsrapporter, liksom av större affärshändelser och företagsförvärv.

10 procent svarar för 75 procent

Vidgar vi analysen till de 112 bolagen som noteras på NASDAQ Large Cap (11 procent av samtliga) kan konstateras att gruppen utgör 75 procent av börsvärdet. Mittföretaget i gruppen har ett börsvärde på ansenliga 52 miljarder kronor. Det är ändå stor spridning mellan ”stor” och ”bjässe” inom Large Cap. Även dessa 112 bolag kan hitta vägen in i de normala mediakanalerna, men kvartalsrapporterna få troligen avvika en del från förväntan och de affärer som görs får vara lite exceptionella för att de skall bli uppmärksammade. Ungefär hälften av bolagen täcks dock regelmässigt av bankernas analytiker.

De flesta är anonyma

Resterande 90 procent av bolagen omnämns egentligen bara i media om det går exceptionellt bra eller exceptionellt dåligt. Storleken skiljer sig mellan listorna. Bolagen på NASDAQ Midcap (150 bolag) har ett medianvärde på en dryg tiondel av Large Cap, cirka 6 miljarder konor, medan bolaget på NASDAQ Small Cap (100 bolag) ligger på en dryg tiondel av Midcap. Bolagen på NASDAQ följer tydliga regler, bland annat för informationsspridning, handeln i aktien och för redovisningsstandards. Alla bolag lämnar kvartalsrapporter, trots att det inte är ett krav och de flesta finansiella rapporter är ganska pedagogiskt utformade.

Börsnoterat och marknadsnoterat

De striktare reglerna för NASDAQ-bolag gör att de får kallas ”börsnoterade”, medan övriga bolag är ”marknadsnoterade” (noterade på en marknadsplats, en MTF). Av dessa listor är First North störst med över 400 bolag. Storleken på medianbolaget ligger på ungefär hälften av NASDAQ Small cap, alltså cirka 300 miljoner kronor, medan bolagen på Spotlight (160 bolag) respektive NGM (80) har ett medianvärde på en tredjedel av First North. I dessa bolag kan möjligen en och annan större affärshändelse slinka med i mediabruset, men i övrigt uteblir uppmärksamheten. Följaktligen blir också handeln i aktierna låg. Av bolagen på First North, Spotlight och NGM:s båda listor, har bara ungefär 60 procent av bolagen daglig handel. Uppmärksamheten för NASDAQ Small Cap är bättre och ligger på nästan 90 procent.

Stötvis uppmärksamhet

Det är viktigt för prissättningen av ett bolag att inte bara enstaka individer, bloggare eller den närmaste insiderkretsen är intresserade av bolagets utveckling. Regelbunden handel innebär visserligen inte nödvändigtvis ett högre värde, däremot ett rättvisare värde, bättre underbyggt. Marknadskrafter är fantastiska, men det behövs mer än enstaka individer för att det skall bli en marknad. Stötvis mediabevakning vid exceptionella händelser kan ge denna ökade handel, men ryckigheten blir oftast mer en belastning än en förtjänst. Exceptionella kursrallyn blir nästan lika svåra att hantera för bolagsledningen, som kurskollapser. I båda fallen åtgår mycket tid till att förklara för journalister och andra vad som hänt. Alla nytillkomna intressenter börjar dessutom på noll i kunskap om bolaget.

Uppdragsanalys ger regelbundenhet

En regelmässig bevakning av bolaget kan därför hjälpa både företagsledning, media och potentiella investerare att förstå bolagets verksamhet och finansiella utveckling. En av uppdragsanalysen viktigaste bidrag är att hjälpa oinvigda att förstå bolagets affärsförutsättningar. Då kan även exceptionella händelser utvärderas i den informerades ljus. Att få en professionell analytiker att löpande utvärdera företaget är därför den bästa vägen att gå för att även kunna hantera informationen kring exceptionella händelser.

Objektivitet?

De flesta reagerar negativt på att bolaget betalar en analytiker för bevakningen. Då kan ju analysen aldrig bli objektiv. Helt rätt, men det är inget som skiljer den från annan analys. I samma stund en analytiker bestämt sig för att bevaka ett bolag, en kapitalförvaltare bestämt sig för att köpa en aktie eller en journalist bestämt sig för att skriva om ett bolag försvinner en del av objektiviteten. Analytikern och förvaltaren är positivt färgade och vill se en bra utveckling och en aktie som stiger. Journalisten är däremot nästan alltid en kritisk granskare, vilket skapar en förkärlek för att hitta oförrätter och felaktigheter.

Positivt färgad

I detta sammanhang kan konstateras att uppdragsanalysen är positivt färgad, men om den blir falsk, tappar analytikern och analysfirman snabbt i förtroende. Alla som löpande följer bolag vet också att det är synnerligen svårt att regelmässigt luras med en analys. Regelbundenheten skapar säkerhet och ökar möjligheten för läsaren att följa bolagets trend. Det är framförallt detta som uppdragsanalysen försöker hjälpa till med.

Dela med dig