Aktiespararna

Analys: H&M på fast mark

Av Peter Malmqvist
27 juni 20194 min lästid
Peter Malmqvist.
Kvartalsrapporten var väl inget ”skott i krysset”, men den visar att botten borde vara nådd. En faktor överraskade dock stort.

H&M:s resultat före skatt under det andra kvartalet landade marginellt under samma kvartal förra året. Det är en framgång. De senaste fyra kvartalen har nedgångstakten legat kring 20 procent per år. Botten nåddes under det första kvartalet förra året, med en nedgång på 60 procent. Därefter har utvecklingen slutat att försämras.

I nivå med prognoserna

Även om vi granskar utfallet mot analytikernas prognoser (Infront SME), var rapporten glädjande. Bolaget lyckades för första gången på fem kvartal nå vinstprognoserna och försäljningen låg aningen över. Försäljningstillväxten på 11 procent var samtidigt bättre än förra kvartalets, även mätt i lokal valuta (6 procent). E-handelsförsäljningen ökade 27 procent, vilket också var klart bättre än förra kvartalet, men då stod Tyskland still till följd av en installation av en ny e-handelsplattform.

Dold potential

I rapporten finns två utropstecken. Den ena är att försäljningen under juni månad överraskade stort och ökade med 12 procent i lokala valutor. Det är klart bättre än tidigare. Den andra är att H&M:s största marknad Tyskland, fortfarande hade inkörningsproblem och bara var i full sving mot slutet av kvartalet. Det skapar en dold potential. Tyskland föll 2 procent i lokal valuta, vilket dock var bättre än minus 7 förra kvartalet, men sämre än vad de borde kunna generera under normala förhållanden. Bäst försäljningstillväxt (lokal valuta) av de större marknaderna hade USA, Ryssland, Spanien och Kina. I botten låg Tyskland, Italien och Nederländerna.

Långsiktig nödvändighet

Försäljningstillväxt är nyckeln i H&M:s återhämtning. Som visats i flertalet analyser här på Analysguiden är H&M:s största lönsamhetsproblem att de satsat enormt mycket på data- och logistikutveckling. Anläggningstillgångarna har ökat 3 gånger sedan 2010, medan försäljningen ökat drygt 2 gånger. Det är en mer kraftfull satsning än i konkurrenten Inditex, där anläggningstillgångarna ökat i takt med försäljningen, alltså drygt 2 gånger. En försäljningsökning i H&M är därför avgörande för att få bättre avkastning på kapitalet.

Dollarkursen en belastning

Även dollarkursen är ett problem. Inte bara har H&M hela 90 procent av varuinköpen i dollar, dessutom är troligen merparten av anläggningsinvesteringarna dollarrelaterade. Eftersom en stor del av investeringsutgifterna dessutom hamnar som kostnader i resultaträkningen, blir den höga dollarkursen ett problem, även här. För att H&M skall få ett ordentligt lyft i lönsamheten krävs därför förmodligen att dollarn går ner mot svenska kronan. I takt med spekulationerna om räntesänkningar i USA kan en fallande dollar mycket väl bli verklighet.

Och slutsatsen..?

Ganska positiv. Försäljningen tar fart och vinstfallet planar ut. Därför ser vi troligen botten på bolagets kris för den här gången. Med ett p/e-tal på 22 är dock aktien inte lågvärderad. Enligt mina bedömningar är det långsiktiga p/e-talet i H&M just 22 mot ungefär 14 för hela börsen. H&M kan därför sägas vara mer normalvärderat - men är det köpvärt? Tror du att bolaget de senaste åren drabbats av en temporär svacka till följd av kraftfulla investeringar - ja, definitivt köpvärd.


HM:s anläggningstillgångar har ökat väsentligt snabbare än försäljningen.

H&MBörsanalyser

Dela med dig