Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Leading Edge Materials

Analys Leading Edge Materials: Strategiska tillgångar viktigare än någonsin

19 april 20223 min lästid
Bolagets tillgång till kritiska råvaror borgar för snabbare utveckling inom deras två gruvprojekt. Drivs projekten framgångsrikt bedöms värderingen fortfarande låg.

Skakig omvärld kan snabba på projekten
De senaste veckornas otäcka utveckling där Ryssland attackerat Ukraina visar på vikten att ha tillgång till råvaror i allmänhet och de strategiska i synnerhet. Tillgången till viktiga råvaror inom energi, mat och metaller riskerar att kraftigt minska varför det kommer bli allt viktigare att länder diversifierar sin råvarubas. I Leading Edges fall blir detta väldigt tydligt då bolaget har tillgång till de mycket viktiga råvarorna grafit och sällsynta jordartsmetaller i Woxna respektive Norra Kärr. Världsutvecklingen på senare tid bedömer vi ökar sannolikheten att bolaget snabbare skall kunna driva båda projekten framåt, tack vare det strategiska värde de har för Europa. I dag är Kina den ledande producenten av dessa värdefulla och strategiska material, både grafit och REE, och Europa har i dag ingen primär produktion. Det stora beroendet av Kina har dock blivit en politisk fråga på EU-nivå och det finns ett tydligt tryck att Europa ska säkra egen produktion. Prisnivåerna för både grafit och sällsynta jordartsmetaller har varit i starkt stigande trend senaste året och ligger klart högre än vid tidpunkten för publiceringen av Leadings Edges ekonomiska kalkyler (PEA). Till exempel är grafitpriser upp ca 40–50% jämfört med för ett år sedan och REE-priser ca 27–150%. Värt att notera också är att viss positiv förändring har skett i regeringstillståndsprocess genom godkännandet av bearbetningskoncession för Kallak-gruvan.

Fokus på grafit och sällsynta jordartsmetaller
Woxna är en grafitgruva i Hälsingland som planerar att producera anodmaterial till batterimarknaden. Efterfrågan är i stark tillväxt mycket tack vare elektrifieringen av fordonsflottan runt om i världen som i sin tur kräver högkvalitativt material. Den starka prisutvecklingen för flinggrafit gör att bolaget överväger att starta Woxna-gruvan för att på kort sikt även kunna sälja traditionella grafitprodukter. Samtidigt pågår arbetet med att utvärdera material för anodmaterial.

Leading Edge utvecklar även projektet Norra Kärr utanför Gränna, innehållandes sällsynta jordartsmetaller (REE), vilka också spelar en nyckelroll i klimatomställningen. Ett skäl till den mycket starka efterfrågan är att REE behövs för att kunna producera starka permanenta magneter som används i bland annat elmotorer och vindkraftverk.

Värdefulla projekt ger stor potential
I förhållande till den potential som finns om bolaget lyckas driva dessa projekt till produktion är dagens börsvärde fortfarande lågt. Det beräknade nuvärdet av bolagets två projekt uppgår till mer än tio gånger dagens börsvärde, enligt de scopingstudier (se not på sid 2) som bolaget redovisade i somras. Vi anser fortsatt att värderingen borde ligga i intervallet 3,50–5 kronor per aktie. På sikt är potentialen ännu större vid lyckad kommersialisering av grafitprojektet och erhållen bearbetningskoncession och efterföljande utveckling för Norra Kärr. Risknivån i ett gruvbolag innan produktionen dragit i gång är samtidigt mycket hög.

Dela med dig

Småbolagsdagarna 9 juni 2021 - CEO Filip Kozlowski presenterar bolaget

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

Nyckeltal

TickerLEMSE
Antal aktier36 497 896
P/s-tal
P/e-tal−5,96
Omsättning/aktie
Vinst/aktie−0,15
BörslistaFirst North Stockholm
SektorBasic Materials
P/eget kapital0,98
Eget kapital/aktie0,93
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Leading Edge Materials

För medlemmar • "En preliminär lönsamhetsanalys visar ett net present value på 750 miljoner dollar"