Aktiespararna

Analys: Ljuset i bostadstunneln

Av Peter Malmqvist
20 augusti 20193 min lästid
Stigande bostadspriser och en stigande boprisindikator - det är utmärkt för den svenska marknaden.

I juli steg priserna på de volatila bostadsrätterna i Sthlm med 2 procent, jämfört med samma månad för ett år sedan och det var sjätte månaden i rad som prisökningarna låg på plus. För alla bostäder i hela Sverige var uppgången något bättre, 2,1 procent och åtta av de senaste nio månaderna har visat på stigande priser i årstakt.

Boprisindikatorn styrker trenden
Även SEB:s boprisindikator, som med hjälp av intervjuer försöker fastställa humöret bland svenska bostadsköpare, pekar uppåt. Av de senaste arton månaderna har indikatorn legat på plus under sjutton. Innan höstkraschen 2017 låg visserligen indikatorn ungefär dubbelt så högt som idag, men trenden är tydligt positiv.

Riksbanken spökar
Riktningen uppåt är dock inte spikrak. Boprisindikatorn nådde en topp förra september varefter den började dala igen. Därefter nådde den en botten kring noll vid senaste årsskifte och det är nog ingen tillfällighet att det sammanföll med Riksbankens besluta att höja räntan, alltså att minska den negativa styrräntan till något mindre negativ. Även prisbilden på bostäderna försvagade under hösten.

Påminnelse om räntans betydelse
Höstens försvagning och vårens förstärkning är en påminnelse om räntans betydelse. När räntan höjs bara en kvarts procent, följer bankernas räntesättning på den korta sidan med, vilket skakar om bostadsköparna. Lyckligtvis verkar de återvända när det väl står klart att Riksbanken inte kommer att påbörja en längre höjningstrend.

Förståelig oro
Bostadsköparnas oro för Riksbanken är förståelig. Banken har ett inflationsmål på 2 procent och kring detta mål har nu inflationen pendlat under två år. Eftersom ingen vet hur Riksbanken tolkar målet när räntan skall höjas, har bostadsköparna blivit alltmer övertygade om att ”flexibelt försiktigt” är slagordet. Det är uppenbart att Riksbanken inte vågar höja räntan av rädsla för att störa en skakig bostadsmarknad, möjligen också på grund av en krigslysten Donald Trump.

Och slutsatsen..?
Positiv, för en gångs skull. Det tycks som om bostadsmarknaden, sakta men säkert, knaprar sig uppåt. Bostadsköparna blir allt mer övertygade om att de har Riksbanken i en gisslansituation, vilket förhindrar räntehöjningar i en svag bostadsmarknad. Då vågar de slå till. När dessutom byggföretagen färdigställer allt fler bostadsrätter ökar köpen av nya lägenheter. Däremot minskar nybyggnationen, men för bostadspriserna är det bara bra. Då minskar det prispressande överutbudet och vi kan alla gå tillbaka till gamla goda tider och bli rika som troll på våra bostäder. Tacka Stefan för det!

Börsanalyser

Dela med dig