Aktiespararna

Malmqvist: Ljuset i tunneln

Av Peter Malmqvist
23 juni 20204 min lästid
Girigheten ökar när börsvärderingen är hög och det kommer bra statistik, vilket i och för sig varit ovanligt de senaste månaderna. En bra siffra kom dock i maj genom den amerikanska detaljhandelsförsäljningen.


Den låg bara 1,4 procent under samma månad för ett år sedan, vilket var långt mycket bättre än väntat, eftersom USA knappt hade hunnit öppna upp sin ekonomi under maj. Månaden innan var försäljningen dock den sämsta någonsin, med ett ras på hela 15 procent. Det var till och med sämre än vid botten av finanskraschen 2008. Då var nedgången 12 procent.

Starkt i Sverige

Den amerikanska försäljningen var till och med något bättre än världens mest motståndskraftiga land för tillfället, alltså Sverige. Här är nästan all statistik klart bättre (eller mindre dålig) än i övriga Europa och i USA. Exempelvis är den svenska nedgången i detaljhandelsförsäljning i april inte värre än 1,3 procent i årstakt, vilket kan jämföras med Tyskland, som i april var ner drygt 6 procent. Ännu sämre var Italien och Spanien, som låg hela 28 procent under värdet för ett år sedan, samtidigt som de flesta länder i Europa uppvisade nedgångar på mellan 10 och 30 procent.

Och bilförsäljningen?

En annan väsentlig faktor är bilförsäljningen. Det är världens viktigaste konsumentprodukt och en indikator på konsumentförtroende. Deppiga människor köper inte bil och i april var människorna deppiga. Följaktligen föll försäljningen i Europa med fasansfulla 80 procent, medan fallet i USA stannade på 46 procent, medan Sveriges nedgång stannade på 37 procent. Under maj stannade fallet i USA på 30 procent i årstakt, medan Europa återhämtade sig och uppvisade ett fall på 50 procent. Sverige försämrades till europeisk nivå på 50 procent.

Annan statistik

Granskar vi annan makrostatistik ser april generellt hemsk ut, medan maj är mindre dålig, men i ett historiskt perspektiv är maj fortfarande en mycket svagt. Ett av de mer intressanta inslagen är H&M:s försäljningsrapport, som innehöll utmärkt informativ statistik över bolagets försäljning vecka för vecka. Trenden var både hemsk och upplyftande. Hemsk för att försäljningen under kvartalet mars-maj föll drygt 65 procent. Glädjande var däremot att de två första veckorna i juni gav en uppbromsning. Fallet stannade på 30 procent, ”bara” är jag frestad att tillägga, men 30 procents i H&M är ju knappast en solskenshistoria.

Galopperande börser

Och börserna tuggar på. Amerikanska S&P har visserligen fallit tillbaka något från den senaste toppen, men fortfarande är uppgången från botten den 23 mars hela 30 procent. Utvecklingen är dock väldigt spridd. Sektorindex för konsumentprodukter och IT ligger över de tidigare topparna från den 19 februari. Inom IT är det Microsoft och FAANG-bolagen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google/Alphabet) som drar upp index. I botten hittar vi energi och finans, som visserligen har uppgångar från botten, men fortfarande är ner 25 procent från toppen i februari. Även industribolag, fastigheter och så kallade utilities (infrastruktur) ligger markant under kurstoppen.

Hög värdering

Går vi över och granskar värderingen av S&P ligger den skyhögt. Jämför vi kursen med den senaste vinsttoppen är värderingen hela 18 gånger. Det är två enheter över den värdering index normalt har när solen skiner och ekonomin har vinden i ryggen. Det går på tvärs mot nedskrivningen av prognoserna på 20 procent (på Stockholmsbörsen är prognosrevideringen hela 30 procent). Analytikernas svårmod kan jämföras med finanskrisen då vinsterna gick ner drygt 50 procent från toppvärdet, både i Sverige och USA.

Och slutsatsen..?

Det är omöjligt att långsiktigt para toppvärderingar med katastrofal makrostatistik, även om detaljhandeln överraskade i maj och räntorna aldrig varit lägre. Med den explosion i arbetslöshet som både den europeiska och den amerikanska ekonomin är på väg in i, är det knappast förenligt med höga p/e-tal. Den amerikanska detaljhandelns försäljning var dock ett litet ljus i tunneln.

Börsanalyser

Dela med dig