Aktiespararna

Analys: Blir värre innan det blir bättre

Av Peter Malmqvist
16 mars 20207 min lästid
Genom nedstängningen av det spanska och det franska samhället har coronakrisen gått in i ett nytt skede. Den ekonomiska skadan blir extrem. Ljuspunkterna blir dock alltfler i Asien.

Antalet drabbade av coronaviruset är nu 168000. Antalet döda är 6500. I Sverige är 1024 personer drabbade, med tre döda. I de länder med mer än 100 drabbade har de nuvarande nivåerna nåtts på ungefär 2-3 veckor. Det innebär att spridningstakten per dag är drygt 30 procent i de flesta länder.

Framgångsrika länder

Det finns dock ljuspunkter. De mest framgångsrika virusbekämparna finns i Asien. Singapore och Hong Kong har en ökningstakt på 6 procent per dag under två veckor, medan Japan ligger på 10 procent under tre veckor. Dessa tre länder har ungefär 150, 220 och 800 drabbade. Om övriga länder låg på denna ökningstakt vore detta ett helt annat scenario. Positivt är också att Sydkorea, som initialt låg på de dryga trettio procent per dag har lyckats få ner ökningstakten till någon enstaka procent per dag. Kina är nästan lika framgångsrika, men på nivån 80000 drabbade. Antalet smittade i Kina de senaste 25 dagarna är också väsentligt lägre, på 59000.

Andelen döda ökar

I de åtta största länderna (Kina, Italien, Iran, Sydkorea, Frankrike, Spanien, Tyskland och USA) har andelen döda ökat till 4,2 procent, men eftersom tillväxten av antalet smittade i Kina och Sydkorea minskat markant, innebär detta att antalet döda på tre dagar ökat med, i sammanhanget, låga 36 procent. Däremot har antalet döda i övriga länder, exklusive de åtta största ökat med hela 187 procent, jämfört med en uppgång i antalet smittade på 139 procent. Det innebär att andelen döda ökat till 1,1 procent, vilket dock är en uppgång från 0,9 procent för tre dagar sedan.

Sydkorea föredöme

Det kan konstateras att Sydkorea, som bedöms ha den mest trovärdiga statistiken, lyckats få ner ökningstakten under dessa tre dagar i antalet smittade till totalt 4 procent, medan antalet döda ökat med 9 procent. Andelen döda håller sig därmed på låga tal, på 0,9 procent, mot 0,8 procent för tre dagar sedan. Även om vi granskar asiatiska länder, exklusive de största blir bilden positiv. Med 1233 smittade och en andel döda på 0,8 procent, framstår även dessa länder som väsentligt mindre drabbade än Europa.

Norden lägst

Granskar vi de fyra nordiska länderna kan konstateras att antalet smittade ökat från 1704 till 3267, samtidigt som antalet döda ökat från 1 person till 7 personer. Norge, Danmark och Sverige har drabbats ungefär lika (ca 1100 smittade), medan Finland ligger markant lägre på 244. Dödstalen är 3, 2 respektive 2 personer och ingen i Finland, mot en i Sverige för tre dagar sedan. Det innebär att andelen döda i Norden är synnerligen litet och uppgår till 0,2 procent. Andra länder som ligger lågt är Tyskland, Schweiz, Belgien, Österrike och Canada. Det är mycket hoppfullt, eftersom en låg andel döda innebär att sjukvårdsapparaten inte belastas lika hårt. Det är sannolikt att antalet sjukvårdsbehandlade personer står i någorlunda proportion till antalet döda. Det är oron för en kollaps i sjukvården, som verkar driva de flesta politiker att vidta dramatiska åtgärder.

För lågt rapporterat

Den fråga jag ställde i förra analysen var om procentandelen döda överdrivs. Det är förhållandevis lätt för myndigheterna att få grepp antalet döda, men antalet smittade är svårare. Om antalet smittade underrapporteras, medan dödstalen är sanningsenliga blir relationen hög. De höga dödstal som finns i de länder med störst antal smittade (undantaget Sydkorea), indikerar att detta är troligt. Det finns alltså en viss sannolikhet att antalet smittade successivt kan börja dämpas i takt med att många länder har testat sig igenom en hygglig andel av befolkningen. Möjligen kan vi då också få en minskad fokusering på denna osäkra siffra, vilket skulle gynna det psykologiska klimatet. Jag hävdar därför fortfarande att andelen smittade är långt mycket större än vad som framkommit i länderna med höga dödstal och att spridningen av viruset i Europa pågått under mycket längre tid än de senaste tre veckorna, då de första italienska fallen rapporterades.

Spanien och Frankrike förstörde

I förra analysen hoppades jag att andra skulle kunna dra samma slutsatser av detta material, som jag och därför bli lugnade. Det är möjligt, med dessvärre har de spanska politikerna gripits av fullskalig panik och stängt ner all form av kontakt mellan människor. Frankrike har i princip gjort samma sak, men något mer diffust. Jag har aldrig sett en liknande åtgärd i ett stort demokratiskt land. Det kommer bli mycket ekonomiskt kännbart för båda dessa länder, som nu tillsammans med Italien utgör en trio med mer dramatiska beslut än de som tidigare fattats i Kina. Kineserna stängde ner en region med drygt 11 miljoner innevånare, samt dämpade aktiviteten i de flesta andra regioner, men utan förbud. Spanien, Italien och Frankrike har sammanlagt 170-180 miljoner innevånare som nu i princip belagts med utegångsförbud. Vem som helst förstår att det är en katastrof för den ekonomiska utvecklingen.

Nya spelregler

Förhoppningsvis lyckas denna ekonomiska självmordsstrategi. Allt som behövs är ett brott i tillväxttakten i antalet smittade och döda, vilket rimligen borde komma när hela landet stängs ner. Rimligen tar då politikerna snabbt sitt förnuft tillfånga och avskaffar dessa extrema åtgärder. De kommer att visa sig förödande för tillväxten. Det är som att bomba en hel stadsdel för att några procent av husen brinner. En omöjlig strategi. Förhoppningsvis märker medborgarna i många länder detta och börjar ställa sig frågan om priset för att bromsa coronaviruset är värt att betala. I Norden fattar politikerna i Danmark och Norge visserligen dramatiska beslut, men när allt fler blir varse den låga dödsandelen kommer förhoppningsvis rädslan för sjukvårdens kollaps att dämpas.

FED är välkommen

När väl den värsta paniken har lagt sig i Europa kommer FED:s åtgärder i går kväll att stötta utvecklingen. Dessvärre kan de knappast rå på den extrema åtstramning som släppts på i Europa. Rapporterna från USA, med samma mängd smittade som Norden, men med en dödsandel på 1,9 procent, tyder inte på någon balanserad stämning. USA är tveklöst en fortsatt risk i detta händelseförlopp.

Och slutsatsen...?

Tyvärr var mina förhoppningar i förra artikeln förhastade. Jag trodde det fanns möjlighet att börserna skulle kunna vända på ungefär denna nivå. De spanska och franska politikerna omkullkastade detta. I den positiva vågskålen har kommit FED, vars åtgärder kommer att värdesättas när väl den akuta europeiska paniken lagt sig. Slutsatsen blir att det kommer att bli värre innan det blir bättre. Hur mycket värre återkommer jag till i en senare artikel.


Spanien och Italien har extrem statistik

BörsanalyserMakroanalyser

Dela med dig