Aktiespararna

Analys: Nu går det sämre för bolagen

Av Peter Malmqvist
19 juli 20194 min lästid
När ungefär 90 procent av börsvärdet i Infront SME:s prognosurval lämnat rapport, kan konstateras att samtliga sektorer visar en dämpad vinstutveckling.

Summerar vi vinsterna före skatt i de femtiotalet bolag som ingår i Infront SME:s prognosurval, blir den samlade vinsten hittills 82,5 miljarder kronor. Verkstad är helt dominerande., med totalt 41 procent av vinsten. Tvåa är de fyra storbankerna med 29 procent och trea är konsumentföretagen med 17 procent. Alla bolag har räknats om i kronor till aktuella genomsnittskurser för kvartalet och bolag med utländsk huvudnotering (som Nordea, ABB, Astra Zeneca) har beaktats till en uppskattad andel kopplad till den svenska börshandeln.

Verkstad stiger, men…

Granskar vi verkstadsföretagen som grupp, kan konstateras att vinsten steg 10 procent i förhållande till samma kvartal föregående, men att uppgången domineras av Volvo. För att få en bättre måttstock på bredden i utvecklingen, kan vi mäta medianen (mittföretaget i gruppen). Då blev vinstuppgången bara 1 procent, men fem av åtta bolag redovisade vinstökningar. Granskar vi utfallet mot prognos låg verkstad 4,7 procent över, vilket är lysande. Även här domineras dock siffran av Volvo. Mäter vi istället medianen blir den minus 2 procent och fem av åtta bolag kom in under prognos. Försäljningen lyckades dock kommer 6 procent över prognos, men medianen stannade på 0,3 procent (Volvo, här också). Sammantaget är detta en sämre utveckling än vad gruppen redovisade förra kvartalet.

Bankerna klart sämre

Bankerna visar en tydlig nedgång. Vinsten faller med 27 procent och även om vi mäter medianen blir den 23 procent. Samtliga storbanker visar en nedgång, även om det i SEB beror på att föregående år innefattade en stor reavinst på en såld verksamhet. Utfallet mot prognos är inte lika illa. Då låg utfallet 3 procent över, vilket är utmärkt. Emellertid kan konstateras att två av bankerna låg över, medan två låg under, vilket ger en lite mer dämpad bild. Intäkterna kom dock in över prognos i tre av de fyra bankerna och det ger ju en bättre bild.

Konsumentföretagen stiger, men svagt

Konsumentföretagen stiger 2 procent, samtidigt som mediantillväxten ligger på 4,2 procent och fyra av sex företag visar stigande vinst. Även utfallet mot prognos är positivt, med 0,2 procent, medan medianvärdet blir 0,0 procent och tre av sex bolag kom in över. Däremot var försäljningsutfallet sämre. Jämfört med analytikernas prognoser blev det minus 0,5 procent, vilket även gäller medianen, samtidigt som tre av sex bolag kom in över prognos. Totalbilden för konsumentsektorn är dock ganska ljus, om inte stormande bra.

Övriga sektorer

Därefter följer IT/Tele med ungefär 7 procent av vinsten, trots att både Ericsson och Telia ingår. En kraftig vinstökning, tack vare Ericsson, paras med fallande vinster i två av de fyra företagen, samtidigt utfallet mot prognos blev minus 3 procent. Det tyder på en ganska skakig utveckling. Inom basindustri finns ännu bara två företag, där det ena visar kraftigt stigande vinst, medan det andra ett visst vinstfall. De tre företag som är kopplade till byggsektorn redovisar två vinstfall.

Och slutsatsen…?

Granskningen av sektorerna styrker den slutsats om rapportperioden, som tidigare levererats. Det går sämre för företagen detta kvartal än tidigare. Det finns enstaka företag som sticker ut positivt, men i väldigt många fall handlar det om omstruktureringskostnader för ett år sedan, som inte upprepats. Tyvärr blir därför slutsatsen även på sektornivå att den goda vinstutvecklingen har dämpats.


Tabellen visar de olika sektorernas andel av den samlade vinsten, samt förändringen av vinst och prognosutfall (Mdr SEK) för sektorerna

Marknadsanalyser

Dela med dig