Aktiespararna

Analys: Vilken stänkare

Av Peter Malmqvist
12 juli 20233 min lästid
HM levererade en kvartalsrapport, som på fotbollsspråk hade det kallats för en ”stänkare i krysset”. Hur kan det plötsligt gå så bra?

Resultatet före skatt ökade med 25 procent efter åtta kvartal med fallande vinst. Dessutom ökade kvartalet rörelsemarginal, från 7,7 för ett år sedan till 8 procent detta kvartal och räknat på ett helårsresultat gick marginalen upp från 6,8 till 7,0 procent. Det var första gången sedan början av 2015 som helårsmarginalen ökade, men då var nivån hisnande 16,9 procent.

Försäljningen tuffar på
För vilket annat bolag som helst skulle en valutajusterad försäljningstillväxt på 8 procent vara lysande, men för HM ligger det inom den normala långsiktiga historiken, däremot klart över de senaste två åren Att valutan påverkar bolaget positivt framgår av försäljningen, som fick ytterligare fyra procentenheters lyft om utvecklingen räknas om i svenska kronor. Även det är i linje med den långsiktiga historiken.

Vad förklarar lyftet?
I tidigare analyser av HM här på Analysguiden har jag framhållit två faktorer, som viktiga till att utvecklingen gått allt sämre under flera år. Den amerikanska dollarn är en faktor. Ungefär 90 procent av inköpen sker i dollar, eftersom kontrakten i Asien prissätts i den valutan. Det ökar naturligtvis kostnaderna på kort sikt, men på längre sikt klarar rimligen HM att förhandla ner dollarpriset med leverantörerna. De ligger ju inte i USA, utan får valutaeffekten mer som ett tillfälligt vinsttillskott. Eftersom dollarn fortsatt upp, men HM klarat att lyfta bruttomarginalen efter produktionskostnader, verkar den processen gå i rätt riktning för bolaget.

Vildsinta investeringar
Den andra mer långsiktiga faktorn gäller investeringarna i anläggningstillgångar, som ökat markant från 2011. Även de är dollarberoende. Investeringarna verkar nu vara på väg att dämpas. Det visar att den tunga investeringsperioden i IT och internet nu kan vara på väg att ebba ut. Även bolagets ökade försäljning, inte minst online (+30 procent), visar att bolaget nu börjar få avkastning på nedlagt kapital. När investeringarna dämpas förstärks även resultatet direkt, eftersom datainvesteringar ofta drar med sig ökade kostnader direkt i resultaträkningen.

Och kursen..?
Rapporten var bra, så frågan är var aktiekursen kan ta vägen. HM-aktien är en av det senaste årets vinnare. Därför har värderingen stigit, därtill ganska markant. P/E-talet börjar nu ligga över de ”normala” 22, som bolaget uppvisat historiskt. Den första fasen av återställningen är därför avklarad. Under 2017 var nämligen aktien värderad under börsens genomsnitt, vilket aldrig tidigare hänt, i alla fall inte under de senaste 20 åren.

Och slutsatsen..?
Rapporten slog analytikernas förväntningar med råge, varför scenarion kring tidigare, mycket höga rörelsemarginaler, kan få det att vattnas om munnen på det köpsugne. Där ligger även konkurrenten Inditex, så helt omöjligt är inte scenariot. Ändå känns det väl optimistiskt. Klädesdetaljhandel är idag, till följd av den stora IT-inblandningen en mycket kapitalkrävande verksamhet. Det gör att avkastningstalen som bolaget klarade fram till 2010, nog är ett minne blott. Däremot kommer det rimligen att bli klart högre än idag och det räcker nog för att göra en ganska dyr aktie, ännu dyrare.

Börsanalyser

Dela med dig