Aktiespararna

Analys: Tio aktier med vinstchans 2019

Av Peter Malmqvist
3 januari 20194 min lästid
Placeringar i bolag med höga vinstförväntningar hade givit en bra avkastning under 2018. Det fanns även en del andra vinnande strategier. Frågan är om de fungerar även för 2019?

Aktieåret 2018 gjorde inte många glada. Stockholmsbörsens index gick ner 8 procent och även om utdelningar på 3,7 procent kompenserade, var det inte många placerare som jublade. Som visats i en tidigare artikel var fallet tvärtemot vinstutvecklingen. För ett femtiotal storbolag, som ingår i SME:s prognosinsamling, var vinsttillväxten 2018 hela 25 procent. Dessutom var den samlade prognosrevideringen under 2018 försumbar. Börsen borde därför inte ha gått ner.

Prognosutfall vägleder

Hade vi kunnat klarat oss bättre genom att hitta de bolag som utvecklats bäst? Svaret är ”ja”. Om vi granskar vinstutveckling och prognosutfall för vart och ett av de femtio bolagen framkommer vinnande strategier. Den vanligaste är att satsa på bolag som har positiva prognosrevideringar under året. I bifogad grafik (se PDF) framgår bolagen i grupper av tio. Bolagen med mest positiv prognosrevidering under 2018 fick här en kursutveckling på hela 15 procent, medan den sämsta gruppen landade på minus 20 procent. Däremot får vi inte alls samma utfall om vi granskar revideringarna av prognoserna för 2019. Det kan påpekas att utvecklingen mäts som median för de tio bolagen. Detta för att undvika stora genomslag för kraftiga kursförändringar för enstaka bolag. Vi vill mätta bredden i utvecklingen.

Försäljningen meningslöst

Däremot hade det varit bortkastad tid att följa prognosrevideringarna för försäljningen, oavsett om de gjordes på utvecklingen för 2018 eller den prognostiserade för 2019. Bolagen med bäst prognosrevideringar av försäljningen, både 2018 och 2019 hamnade i botten, vilket är ganska uppseendeväckande. Det går inte att hitta någon koppling till kursutvecklingen 2018 genom att följa försäljningen. Kasta pil på börstavlan hade varit lika framgångsrikt.

Höga förväntningar är bra

För den som vill ha en latmansstrategi och inte orkar anpassa portföljen under året, kan frågan ställas om det går att hitta rätt genom att placera i de bolag som i början av året har högst vinstförväntningar. Jämför vi bolagen med kraftigast förväntad vinsttillväxt för 2018 (mätt i början av året), med kursutvecklingen för 2018 öppnar sig en möjlighet. De tio bolag med högst förväntningar har även fått klart bäst kursutveckling. Mediantillväxten för toppgruppen är hela 22 procent, medan grupp nummer två får en nolltillväxt, vilket också är klart bättre än index. Gör vi samma mätning baserad på prognoserna för 2019 (rangordnade i början av 2018) får vi nästan exakt samma positiva utfall. Latmansstrategin verkar fungera!

Vinnande strategi för 2019

Detta leder oss fram till en möjlig vinnarstrategi för börsåret 2019. Satsa på bolagen med högst prognostiserad vinsttillväxt. I bifogad PDF har jag valt att mäta tillväxten på prognos 2020, eftersom det jämför två prognostiserade resultat (2020 med 2019). Härigenom elimineras enstaka störningsposter, som främst omstruktureringskostnader och nedskrivningar. I ett kort perspektiv på ett år är min bedömning att den typen av exkludering ökar precisionen. Dessutom har jag valt att mäta tillväxten mot, vad jag kallar ett normaliserat resultat baserat som en marginal på försäljningen. Detta för att undvika en jämförande bas som är minus. De tio bolag som hamnar i toppen med högst vinstförväntningar 2020 blir då Lundin Petroleum, Lundin Mining, SOBI, Astra Zeneca, Nokia, SEB, Nordea, Handelsbanken, Millicom och Swedish Match. Om ett år får vi se om detta har fungerat som vinnarstrategi för kursåret 2019. Jag återkommer.

För grafik se bifogad PDF

Marknadsanalyser

Dela med dig