Aktiespararna

Avgiftsfri fond ersätter portföljspar

27 mars 20243 min lästid
Ett viktigt steg togs idag för att Aktiespararnas medlemmar till hösten ska få ett helt avgiftsfritt sparande i en aktivt förvaltad fond – som likt portföljspar följer tidningen Aktiespararens aktieportföljer. Samtidigt avvecklas portföljspar genom Aktieinvest. Aktiespararna går inte med på Aktieinvests ägare Söderberg & Partners förslag på prissättning för nya portföljspar – där avgiften för våra medlemmar skulle bli 1,5 % på det förvaltade kapitalet.

Genom ett samarbetsavtal med Alpcot och ett annat med Cicero Fonder kommer Aktiespararnas medlemmar till hösten att kunna spara i tidningens aktieportföljer på ett nytt och mer förmånligt sätt, givet att fonden får grönt ljus av den myndighet som godkänner nya fonder.

Tidigare har medlemmar som vill följa våra färdiga aktieportföljer varit hänvisade till Aktieinvests portföljspar – där de samlade avgifterna ätit upp en del av avkastningen. Till hösten kommer medlemmar istället att kunna spara i en helt avgiftsfri fond med samma innehav som finns i Aktiespararens Basportfölj, Utdelningsportfölj och Småbolagsportfölj, som förvaltas av Aktiespararnas Finansutskott.

Stor skillnad

Valet mellan en helt avgiftsfri aktiefond eller portföljspar med 1,5 % avgift är ganska enkelt, även om vi gillar tanken med direktägande i aktier. För den som månadssparar 3 000 kronor i 20 år och har en genomsnittlig avkastning på börsen så ger den nya fondlösningen 270 000 kronor mer i sparkapital om man väljer fonden. Det illustrerar på ett tydligt sätt varför vi arbetar för låga avgifter och varför vi inte kunnat gå med på den föreslagna avgiftsnivån från Aktieinvest.

Unikt för våra medlemmar

Arbetet med att få en helt avgiftsfri fond unik för våra medlemmar har pågått under en lång tid och syftat till att komplettera organisationens erbjudande till våra medlemmar. Parallellt har Aktieinvests nya ägare sett regulatoriska problem med Portföljspar och därför beslutat att det tidigare upplägget måste göras om – och att den som sparar i Portföljspar måste ingå avtal om diskretionär förvaltning. I samband med detta föreslogs den prisjustering som Aktiespararna inte kan acceptera.

Samarbetet med portföljerna upphör om två månader

Aktiespararna kommer i ca två månader till att informera Aktieinvest om omallokeringar i tidningens portföljer och därefter kommer samarbetet om produkten att upphöra. Aktieinvest kommer att informera sina kunder om hur deras nya tjänst kommer att se ut och vilka medgivanden och samtycken som blir nödvändiga. Alla frågor om tjänstens upphörande och vad som händer med medlemmarnas pengar och liknande hänvisar vi till Aktieinvest kundtjänst.


Samarbetet med Aktieinvest kring sparboxen Smartbox – som sedan tillkomsten utvecklats ungefär dubbelt så bra än jämförande index – är tänkt att fortsätta men något nytt samarbetsavtal har ännu inte ingåtts.

Dela med dig