Aktiespararna

Avkastning utanför börsen –så fungerar investeringar i lån!

Av Analysguiden
9 mars 20184 min lästid

ANNONS innehåll från Lendify: Att låna av varandra har vi gjort i alla tider, men under lång tid har avkastningen på lån endast varit tillgänglig för bankerna. Dagens teknik gör det möjligt för vanliga investerare att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner. Men hur fungerar det egentligen – och hur ser riskerna ut? Erika Eliasson, chef för investerarrelationer på marknadsledande Lendify svara på de vanligaste frågorna.

Investera direkt i lån och få bättre ränta än på ditt sparkonto.

Vad är peer to peer-lån?

– Genom ny teknik har det blivit möjligt att koppla ihop investerare och låntagare via en digital plattform, utan banken som mellanhand. Låntagare får en lägre ränta samtidigt som de investerare som finansierar lånet får bättre avkastning på sitt investerade kapital. En win-win för båda.

Vilka är Lendify?

– Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån och har några av landets främsta entreprenörer som ägare, bl.a Avito-grundarna och delar av Lundin och Wallenbergfamiljerna. Vi sköter den administrativa processen, från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare till utbetalning av lån samt administrering av betalningar. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Hur tjänar Lendify pengar?

– I och med att Lendify är en helt digital aktör utan kontorsnät och gamla IT-system kan vi skapa en mer effektiv struktur än traditionella banker. Vi tar ut en serviceavgift från investerarna.

Hur fungerar en investering på Lendify?

– De flesta av Lendifys investerare väljer att investera i en korg av lån, det som vi kallar Autoinvestkonto. Investerarna väljer lång eller kort löptid på underliggande lån och sedan sköter Lendify hela riskspridningen. Sätter du in 10 000 kr på ett Autoinvestkonto fördelas ditt kapital på minst 40 lån. Investeringar på 50 000 kr eller mer fördelas på minst 50 lån, 100 000 kr eller mer fördelas på minst 60 lån och 1 miljon kr eller mer fördelas på minst 125 lån. Den genomsnittliga årsavkastningen på plattformen fram till sista december 2017 uppgick till ca 6 procent efter kreditförluster och avgifter.

Hur säkert är det för mig som investerare?

– Lendify erbjuder endast lån till kreditvärdiga låntagare. Vi genomför alltid en gedigen kreditbedömning. Vår genomsnittliga låntagare har en fast inkomst på 400 000 kr, är 44 år gammal och har i övrigt en god och sund ekonomi. Vi tar starkt avstånd från sms-lån med korta löptider och väldigt höga räntor. Våra beräknade kreditförluster ligger på ca 1 procent vilket ligger i linje med, och är något lägre än, marknaden för samma typ av lån. Konsumentkrediter är ett etablerat tillgångsslag med lång historik, det som är nytt är att tekniken gör det möjligt för vanliga privatpersoner att investera i lån som tidigare varit förbehållet storbankerna. Lendify har även avsatt egna medel till en så kallad kreditförlustfond som är avsedd att täcka upp insatt kapital vid eventuella kreditförluster. Kreditförlustfonden är dock ingen garanti men det finns en buffert. Låneavtalet är mellan låntagaren och investeraren och om Lendify mot all förmodan inte skulle kunna bedriva sin verksamhet vidare påverkar det inte avtalet mellan låntagaren och investeraren. För att öka tryggheten har Lendify även ett avtal med Lindorff om backup tjänst vilket innebär att Lindorff åtar sig att bygga processer och kunskap så att de kan överta hanteringen av lånen om Lendify inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare.

Investera i lån och få hög avkastning.


Text: Lendify AB

Dela med dig