Aktiespararna

Därför avvaktar analytikern bättre köpläge i aktien: ”Tålamod krävs”

Av Christoffer Ahnemark
19 december 20186 min lästid
Småländska Garo präglas av Gnosjöandan. Rörelsen är sällsynt välskött och aktien är rimligt prissatt, men framtidsutsikterna är desto mer svårtydda, anser Aktiespararens expert.

Elinstallationsbolaget Garo börsnoterades på Stockholmsbörsen i mitten på mars 2016. Priset i introduktionen sattes till 73 kronor och med totalt 10 miljoner utestående aktier, motsvarade det vid tidpunkten ett börsvärde på sammanlagt 730 miljoner kronor.

Att familjeägda bolag med en lång och framgångsrik historik noteras hör till ovanligheterna. Att ett sådant bolag dessutom erbjuds till en försiktig värdering, runt 10 gånger förväntat rörelseresultat, är än mer sällsynt. Investerarna välkomnade därför Garo med öppna armar.

Aktien fick en kanonstart och premiärrusade den första handelsdagen. Påhejad av en stark svensk byggkonjunktur och en entusiastisk stämning kring bolagets ladd­erbjudande, höll den flygande starten i sig omkring ett år. Sedan dess har utvecklingen varit mer dyster i spåren av en avkyld svensk byggboom.

Bakgrunden till själva introduktionen var att komma till stånd med en klassisk ägarspridning. På säljsidan fanns den andra generationens huvudägare Lars Svensson (född 1945) tillsammans med kusinen Jerzy Petterson och den mångårige vd:n Stefan Jonsson.

Även om Lars Svensson sålde av stora delar av sitt innehav i samband med noteringen sitter han kvar med en ägarandel på 36 procent. På köpsidan letade sig namn som Spiltan Fonder och investmentbolaget Svolder, med finansmannen Mats Qviberg i kulisserna, in i ägarlistan.

Aktiva och engagerade ägare är viktiga i alla börsbolag, men i småbolag är både personerna bakom bolaget och ägarstrukturen en underskattad framgångsfaktor. Även här utstrålar Garo en härlig kvalitetsbolagskänsla, något som Aktiespararen särskilt uppskattar.

Nästa år fyller koncernen 80 år och det är en osedvanligt pigg åttio­åring som vi betraktar. Marknadspositionen är ledande i flera segment, intäkts- och resultattillväxten har imponerat de senaste åren och bolaget ligger rätt i tiden med satsningen på laddstolpar och solceller.

Sortimentet består av cirka 4 500 artiklar och dagens Garo delar in sin verksamhet i fyra olika produkt­områden:

1. Installationsprodukter, där standardiserade produkter för el­installation ingår

2. Projekt, mer kundanpassade lösningar baserade på specifika önskemål

3. Tillfällig el, elprodukter som främst säljs till byggarbetsplatser

4. Ladd, stolpar med tillhörande sladdar för laddning av eldrivna fordon

Som många andra mindre bolag är Sverige huvudmarknaden för koncernen. Den svenska marknaden svarar för hela 66 procent av Garos försäljning, följt av Norge (cirka 18 procent), medan Irland, Finland och Polen svarar för resterande del av intäktsbasen.

Produkterna tillverkas i Sverige och i koncernens nyligen utbyggda anläggning i Szczecin, nordvästra Polen. Koncernens främsta försäljningskanal är via större elgrossister som Ahlsell. Produkterna letar sig sedan vidare till slutkunder som installatörer, industrin och byggbolag.

Som tidigare nämnts är det just byggsidan som dragit in Garo i den bostadsfrossa som startade i fjol. Med Sverige som hemmamarknad och bostadsbyggandet som en av de främsta drivkrafterna i slutkunds­efterfrågan, är bolaget mitt i händelsernas centrum.

Enligt prognoser från Boverket förväntas antalet byggstarter bromsa in rejält under 2018 och liknande trender ser ut att fortsätta under 2019. Minskningen sker emellertid från mycket höga nivåer och ett stort antal projekt förväntas färdigställas under kommande år.

Garos produkter kommer i huvudsak in i slutfasen av ny- och ombyggnationsprojekt, vilket trots allt borgar för relativt goda marknadsförutsättningar kommande kvartal. Den hastiga inbromsningen i byggkonjunkturen ökar dock risken för både priskrig och volymfall längre fram. Bolagets minsta produktområde – tillfällig el – har redan känt av avmattningen.

Blickar vi framåt är prognosen svårbedömd. Trots en skriande bostadsbrist är utsikterna för svensk byggkonjunktur dystra och marknads­läget kommer att hämma försäljningen för Garo. Samtidigt står bolaget på fler ben och tillväxten inom mer lovande produktkategorier, i huvudsak ladd och solceller, har förutsättningar för att överraska positivt.

Denna tes förutsätter att ladd­infrastrukturen fortsätter att byggas ut i en snabb takt i Sverige och övriga Norden. Geografisk expansion ger också stöd. Nyligen tecknade Garo avtal med Eon om att leverera laddstolpar till Tyskland, Storbritannien, Tjeckien, Ungern och Slovakien. Därtill finns avtal om att leverera liknande lösningar till Österrike och Schweiz.

I det kortsiktiga perspektivet ligger det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet närmast till hands. Historiskt har det fjärde kvartalet inneburit högre försäljningstakt och marginaler. Variationen beror på att många byggprojekt, som ofta inleds i början på kalenderåret, närmar sig sin slutfas och därmed är i behov av bolagets produktsortiment.

Värderingsmässigt är kvalitetsbolag sällan billiga. Garo är inget undantag från denna regel. På vår prognos för nästa år, baserat på en sämre byggkonjunktur men också på en rask expansion för produktområde Ladd, handlas aktien till ett p/e-tal på runt 17 gånger. Den fina balansräkningen ger en ev/ebit-multipel på mer beskedliga 13 gånger.

Dyrt eller billigt? På dagens marknad skulle många se värderingsnivån som utmanande. I det här fallet lutar vi mer åt att nivån är aptitretande för ett bolag av Garos kaliber. Osäkerheten på byggmarknaden och den bristfälliga likviditeten i aktien motiverar dock en större rabatt.

På dagens kursnivåer är aktien sårbar och rådet slutar därför på avvakta. Halkar kursen återigen ned mot 120 kronor, motsvarande ett p/s-tal på cirka 1,2 gånger, är bolaget en köpkandidat. Tålamod krävs. En annan väg är att köpa Svolder och få Garo till en viss rabatt.

GAROAktieanalyser

Dela med dig