Aktiespararna

Digitala utbildningar

10 juni 20242 min lästid
Ny förmån där all förtroendevalda nu kan delta gratis på de digitala utbildningar som hålls av Aktiespararnas personal. Vidare kommer alla utbildningsansvariga ges möjlighet att delta med 40% rabatt på de utbildningar där Aktiespararna genomför digitala utbildningar med inhyrd personal som debiteras lokalavdelningen.

På årets kongress fick motion 1 bifall som styrelsen nu har tagit beslut om hur detta ska implementeras.

Motionen handlar om internutbildning av förtroendevalda, syftet med denna motion enligt motionären var att ge förutsättningar för att skapa mer livaktiga lokalavdelningar, öka intresset och höja kompetensen hos våra medlemmar samt genom att kunna erbjuda mer kvalificerade lokala aktieträffar kunna attrahera nya medlemmar.

Förslaget var att höja kompetensen kring aktier i ledningsgrupperna i syfte att leda mer kvalificerade interna aktieträffar. motionären tror att de ledningsgrupper som önskar (har behov av) skulle kunna utse utbildare inom ledningsgruppen som deltar kostnadsfritt på de utbildningar via web som anordnas av Aktiespararna centralt med egen personal.

Motionen kan ni läsa i sin helhet här: Motioner

Ledningsgruppen i Bollnäs/Edsbyn/Söderhamn föreslog:

Att ledningsgrupper som ser behov av ökade aktiekunskaper för att kunna leda mer kvalificerade lokala aktieaktiviteter ges möjlighet att avgiftsfritt anmäla utsedda utbildningsansvariga till de utbildningar som Aktiespararna anordnar via web.

Att på samma sätt kunna delta i utbildningar där Aktiespararna genomför utbildningar med inhyrd personal via web till kraftigt reducerad avgift som belastar lokalavdelningens budget.

Att Aktiespararna centralt, för företrädare i lokalavdelningarna, arbetar fram program med kvalificerade fortbildningar inom aktiekunskap samt ledarutbildningar.


Styrelsens beslut om implementationen innebär nu att man:

1) Ger alla förtroendevalda förmånen att gå gratis på de digitala utbildningar som hålls av Aktiespararnas personal vilket blir en ny förmån för alla förtroendevalda utan krav på att man ska vara utbildningsansvarig.

2) Alla utbildningsansvariga ges möjlighet att delta med 40% rabatt på de utbildningar där Aktiespararna genomför digitala utbildningar med inhyrd personal som debiteras lokalavdelningen.Dela med dig