Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Ecoclime Group

Ecoclime: Minskad utspädning

13 mars 20243 min lästid
Lägre tillväxt men bättre marginal och kassaflöde än väntat, leder till att kassan bör räcka och därmed, tillsammans med en tilläggsköpeskilling som frusit inne, till minskad utspädning och oförändrad motiverad kurs på aktien.

Tufft jämförelsekvartal

Avmattningen i omsättningstillväxten som vi har väntat på kom
under fjärde kvartalet. Den landade på 6% till en omsättning om
86,9 mkr under Q4-23 (82,2 under Q4-22) om än att minskningen
av tillväxttakten förstärktes av att Q4-22 var ett osedvanligt starkt
kvartal. Omsättningen för helåret skrevs till 314,4 mkr (243,1), vilket
innebar +29% för 2023. Avmattningen är helt naturlig mot bakgrund
av den mycket svaga bygg- & fastighetssektorn, ett tapp som
omorienteringen mot bostadsrättsföreningar, allmännyttan och processindustri inte fullt ut kan kompensera för ännu.

Tillväxt står sedan i somras dock inte högst på prioriteringslistan för
den nya ledningen som har fokus på marginaler och kassaflöden.
Den strävan har hittills gått lite snabbare än vår förväntan, med en
rörelsemarginal som i den här besvärliga marknaden förbättrades
till -1% (-11%) för Q4 med EBIT på -0,8 mkr (-8,8) och motsvarande
helårssiffror på -14,1 mkr (-55,6) och -4% (-23%).

Cirkulär Energis tillväxttakt sjönk till +10% (+111%) i Q4, delvis
eftersom Q4-22 var så starkt, men också då installationsdelen ökade,
vilket å andra sidan hjälpte upp EBIT-marginalen till 6,7% (-12,2%).
Smarta Fastigheter hade ett tungt kvartal igen, -10% (+154%) efter
-21% i Q3 till 35,5 mkr (39,4) i omsättning. Marginalerna var också
fortsatt pressade, med en rörelsemarginal om +2,2% (+10,9%).


En positiv överraskning var att Inomhusklimat fortsatte att utvecklas
väl, +45% (-21%), till en kvartalsomsättning på 18,5 mkr (12,8)
till stigande marginaler; 8,5% (1,2%) på EBIT-nivå, tack vare mer
ramavtal och service.

Likviditetssituationen – klar förbättring

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades mer än vi
väntat till -0,8 mkr (-11,8) för Q4 och -10,9 (-31,7) för helåret. Ändå
bör marginalerna stiga och ytterligare förbättringar av rörelsekapitalet
väntas. Med minskat produktutvecklingsbehov lär investeringarna
minska, så ett positivt fritt kassaflöde för ett enskilt kvartal är
klart inom synhåll för första gången sedan 2020 – kanske redan i
Q1. Så även om nettokassan är nere på 30 mkr, så bör en nyemission
kunna undvikas, vilket det finns många anledningar till att göra.

Potential i aktien

Med bokslutskommunikén fick vi också veta att det inte blir någon
tilläggsköpeskilling för Miljöbelysning i år, vilket tillsammans med
en minskad risk för nyemission tydligt minskar utspädningen för
existerande aktieägare. Den nya bolagsledningen har ännu inte presenterat några finansiella mål, och vi försöker hålla våra prognoser
någorlunda konservativa i både tillväxt och omsättning. Med det så
landar vi på drygt 8 kronor i motiverad kurs för aktien, med ett avkastningskrav för de närmaste åren på 16% - en hög siffra, men som
motiveras av osäkerheten i marknaden och prognoser.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerECC B
Antal aktier41 245 850
P/s-tal0,39
P/e-tal−4,98
Omsättning/aktie6,8
Vinst/aktie−0,53
BörslistaFirst North Premier
SektorIndustrials
P/eget kapital0,52
Eget kapital/aktie5,1
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Ecoclime Group

Uppdragsanalys

Tillväxten är god trots fortsatt fokus på lönsamhet.

Uppdragsanalys

Ecoclime uppvisar god tillväxt trots fokus på lönsamhet. Kapitaliseringen ser god ut och en potentiell uppsida i aktien är enkel att räkna hem. Motiverat värde sätts vid 8 kronor.

Uppdragsanalys

Ecoclimes första kvartal visade en stark tillväxt med 38% till 75,2 mkr i omsättning (Q1-22: 54,4 mkr), varav 32 procentenheter var organiskt.