Aktiespararna

Information om Aktiespararnas strategi

24 januari 202410 min lästid
Förbundsordförande Urban Karlström höll under torsdagskvällen den 7e mars ett informationsmöte om vad Aktiespararnas strategiska riktning innebär för förbundet.

Arbetet under höstens regionkonferenser har legat till grund för styrelsens strategiska arbete och har nu mynnat ut i en strategisk inriktning för Aktiespararna de närmaste 5-åren (2024-2028)


Här kan du se inspelningen av mötet


Här laddar du ner presentationen

Det kom även upp en rad frågor i chatten under mötet som vi publicerar med svar här.


Fråga.

Motivera hur man tänker när icke medlemmar får bjudas in till en träff utan måste anmäla sig som månadsmedlem. Vi värvar ofta nya medlemmar då icke medlemmar kommer till en träff. Ibland bjuds de med gratis, ibland får de betala en högre avgift.

Svar:

Tidigare så har lokalavdelningar som låtit icke-medlemmar vara med på möten vanligtvis tagit ut en deltagaravgift på 100 kronor eller mer, vilket var rimligt när vi endast erbjöd mer kostnadskrävande medlemskap på minst ett år. Sedan några år tillbaka kan man dock bli månadsmedlem vilket kostar 59 kronor. Att betala 59 kronor för att gå på ett möte och sedan – om man blev missnöjd – inte förlänga sitt medlemskap är mot denna bakgrund en kostnadsmässigt mer attraktiv lösning för den enskilde och ger samtidigt förbundet möjlighet att synliggöra den totala nytta som ett medlemskap innebär. Samtidigt finns så klart personer som inte vill prova på ett medlemskap, men den sammantagna bedömningen är att den nya ordningen kommer att ha större potential för medlemsinflöde.


Fråga.

Hur påverkar vi mer aktivt att ISK-skatten kommer att förändras till spararens fördel

Svar:

Förslaget är på remiss och vi kommer som remissinstans att svara på den. Vi planerar även mediala utspel om vi antar att frågan är på väg att avskrivas från dagordningen.


Fråga.

Varför har man slopat Stora Aktiedagen och Stora Fondkvälle runt om i landet?

Svar.

I år har vi lagt alla centralt arrangerade Aktiedagar i Stockholm av två skäl, 1) att det är lättare att få företag att komma till centrala Stockholm. 2) Det har varit svårt att få lönsamhet i arrangerandet på andra orter, därför arrangerar vi det bara i Stockholm i år.


Fråga.

Vet inte om det kom fram. Lokalavdelningarna saknar regioncheferna. De fungerade som idésprutor och samarbetspartner.

Svar:

Organisationen har inte haft regionchefer på mycket lång tid (mer än 10 år) men vi har sedan ett år tillbaks två mentorer per region som har uppgiften i att vara idésprutor och stöd för er ute i lokalavdelningarna


Fråga.

Information från styrelsen ang fattade beslut är viktig att hitta bra sätt. Ge lokalavdelningarna gott om tid för att sätta sig in i konsekvenserna klargjorda. Entusiasmen längst ut i organisationen är ju den motor som kan få medlemsantalet att öka bl a. Givetvis är specialisternas kunskaper viktiga för kvaliteten. Styrelsens övergripande ansvar är att få organisationens två ben att ta utvecklingen framåt

Svar:

Självklart ska informationen från styrelsen fungera, vara tydlig och i tid. Det digitala informationsmötet var ett sätt att direkt kommunicera med lokalavdelningarna, och vi får överväga om vi ska använda det vid ytterligare tillfällen. Ledningsforum är också en kanal för information.


Fråga.

Det är 82 personer med på detta möte, inte ens hälften av lokalavdelningarna deltar i intern information. Hur tänker ni där?

Svar:

Vi tycker det är bra att så många var med och tittade på livesändningen.Livesändningen är ett steg i att få ut informationen i förbundet om vår strategiska riktning. Att du kan se sändningen i efterhand gör att vi är övertygade om att många fler kommer att ta del av informationen. Men vi behöver givetvis fortsätta på olika sätt att informera och engagera i vår framtid.


Fråga.

Kraftsamling under en vecka i höst "Aktieveckan" Hur kan vi kraftsamla oss hela riket med hundra lokalavdelningar till en gemensam Aktievecka?

Svar:

Vi har tidigare haft liknade gemensamma kraftsamlingar i förbundet. För några år sedan hade vi ”nybörjarveckor” där vi i deltagande lokalavdelningar välkomnade nya och nybörjare till möten och olika aktiviteter som hjälpte målgruppen att komma i gång i sitt sparande. Intresset från lokalavdeningarna var dock klent.


Fråga.

Varför ska det ta året ut innan Aktiespararna har ett koncept o hur bolagasbevakningen ska bedrivas?

Svar:

Vi arbetar på hur en reviderad bolagsbevakning exakt ska utformas. Det hinner inte bli färdigt till årets bolagsstämmosäsong. Därför tar vi året på oss för att ta fram ett nytt upplägg och att förankra det. Den ska vara klar i god tid till 2025.


Fråga.

Uppmärksamma lokala föreningar i vår tidning som får till någon extra bra intressant träff.kan bli spännande läsning för oss andra och inspirerande

Svar:

Det gör vi regelbundet. I senaste nummer så ”besöker vi” även olika lokalavdelningar runt om i landet under rubriken ”Lär känna din lokalavdelning” vilket är ett initiativ i att skildra alla eldsjälars arbete runt om i landet.


Fråga.

Förtäring för de lokala ledningsgrupperna. Riktlinjer: 600 kr för t.ex. julbord. Går det att få äta 3 gånger för 200 kr per gång istället för 1 gång för 600 kr.

Svar:

Nej det fungerar inte utifrån hur Skatteverkets regler är utformade.


Fråga.

Revisorerna bör komma till kongressen för att svara på frågor.

Svar:

Förbundets revisor kommer att föredra revisionen och revisionsberättelsen och man kommer i anslutning till den kunna ställa frågor om den.


Fråga:

Det jag saknar i formuleringen av Aktiespararnas verksamhet är även ett fokus på avkastningen på investeringarna, vi har nyligen gått igenom en djup björnmarknad, där många tappat stora pengar. Hur vill Du säkra avkastning till rimliga risker. Detta kopplar även till investeringsklockan.

Svar:

Aktiespararnas fokus har alltid varit sparande i aktier. Var och en av oss måste självklart ta hänsyn till konjunkturens och aktiemarknadens svängningar i sitt agerande på aktiemarknaden. Agerandet kan variera beroende på bland annat tidssikt och vilken risk man vill ta. Att diskutera dessa frågor tycker jag kan vara en naturlig del i utbildning av olika slag och vid olika aktieträffar.


Fråga.

Vad innehåller den extra utbildningssatsningen om 1,5 miljoner 2024 och är det utbildningar vi inte haft hittills?

Svar:

Det avsätts resurser till att utveckla ett nytt utbildningsprojekt där 1,5 mkr syftar till att få den del som ska ingå i medlemskapet på plats.


Fråga.

Hade hoppats på lite praktisk info kring problemen med anmälningar till medlemsmöten. Tänker bl a på att många medlemmar inte vill anmäla sig digitalt, inte vill använda kreditkort på nätet mm. Konsekvens för vår lokalförening har varit bl a ett inställt medlemsmöte pga alldeles för få anmälningar. Tydligen har detta även "drabbat" många andra lokalföreningar.

Svar:

Vi upplever inget utbrett problem i att ”många” medlemmar inte skulle vilja anmäla sig digitalt eller betala på nätet, vi kan konstatera att vi har ca 10 000 som har bokat sig på hemsidan senaste 6 månaderna och över 3 000 transaktioner är gjorda. Men givetvis så finns det undantag


Fråga.

När flyttar huvudkontoret så att alla medlemmar kan få tillträde till det

Svar:

Oavsett var kansliet ligger så kommer medlemmar ha svårt att få tillträde till det.


Fråga.

Du säger att incitament och drivkraft ska öka för att utveckla arbetet i ledningsgrupperna. De nya riktlinjerna för lokalavdelningarnas arbete visar på motsatsen. Lokalavdelningarna har tidigare själva fått styra över de 35 kr per medlem som kongressen beslutat om. Förutsättningarna är olika och det måste den lokala avdelningen besluta om.

Svar:

De nya riktlinjerna syftar till att förtydliga vilka utgifter som är ok. Det har tidigare varit oklart och bland annat revisorerna har efterlyst tydligare riktlinjer. Översynen av organisation och ekonomi som lyfts fram i strategin kommer att ta ett bredare grepp och bland annat se över Aktiespararnas ekonomiska modell. I den översynen är det viktigt att frågan om incitament finns med.


Fråga.

Hur ser det ut, ute i landet, samarbetar de allra flesta med UA? Precis som det står i stadgarna att man skall göra om det finns en lokalavdelning och UA på samma ort.

Svar:

Vår uppfattning är att det sker ett gott samarbete på de orter runt om i landet där både UA och Aktiespararna har lokalavdelningar. Man ska ha i beaktande at UA har färre lokalavdelningar (49 ) och vissa finns inte på orter där Aktiespararna finns.


Fråga.

Varför ska aktiespararna bli en aktör på fondmarknaden.. Är väl bättre att objektivt kunna bevaka fondmarknaden?

Svar:

Vi vill utmana aktivt förvaltade fonders höga avgifter men framför allt så är syftet att ta fram ytterligare en förmån som är exklusiv för våra medlemmar.


Fråga.

Några lokalföreningar motionerade vid senaste kongressen om att senarelägga sista dag för motioner till 15 februari samma år som kongressen istället för 15 december året före. Beslutades att strategikommitten/styrelsen skulle behandla frågan. Har styrelsen behandlat frågan? Britt-Marie Årenberg, Göteborg City

Svar:

Frågan besvaras i ett yttrande på en motion när handlingarna kommer inför kongressen.


Fråga.

Vad betyder den sista punkten - Översyn av Aktiespararnas...

Svar:

Vi behöver göra en översyn av organisationen och Aktiepararnas ekonomiska modell. Vi återkommer när styrelsen närmare har lagt fast hur processen ska se ut.

Dela med dig