Aktiespararna

Investmentbolaget är inte längre köpvärt

17 april 20235 min lästid
Aktiespararnas analytiker Rober Andersson.
Veckans Aktie: Det klassiska investmentbolaget lockar inte till köp.

Svenska börsen är känd för sina många och traditionella investmentbolag. Affärsidén är tilltalande, bolagen har anställda specialister som gör investeringarna vilket innebär mindre huvudbry för dig som investerare. Priset måste dock vara rätt och en god historik eller ett välkänt efternamn räcker inte för en köpstämpel.

Om Lundbergföretagen

Fredrik Lundberg är en av de mest välkända namnen i svenskt näringsliv. Den 71-åriga finansmannen har genom sitt ägande i Lundbergföretagen betydande inflytande i flertalet svenska storbolag och axlar bland annat rollen som vice ordförande i Handelsbanken och styrelseledamot i Skanska.

Lundbergföretagen grundades ur en byggrörelse av Fredriks pappa, Lars Erik Lundberg. Bolaget byggde bostäder och kommersiella lokaler och behöll sedan dessa i egen förvaltning. Fastighetsbolaget finns kvar än idag men är också kompletterat med nio noterade bolag.

Se hela portföljen här:


Av de noterade bolagen har vi delade uppfattningar. Vi har tidigare köpstämplat Handelsbanken (vilket även till viss del återfinns i Industrivärden). Å andra sidan tycker vi inte att värderingen ser särskilt attraktiv ut på Hufvudstaden, även om fastighetsbolaget är försiktigt finansierat. När vi sammanställer vår syn så tycker vi allt sammantaget att den noterade portföljen handlas på rimliga nivåer givet dagens börs.

Vad gäller det onoterade fastighetsbolaget behöver vi dock göra en mer noggrann genomlysning. Fastighetsbolaget är i grunden mycket försiktigt finansierat, med en belåningsgrad om endast drygt 20%. Det är bra.

I koncernredovisningen är bolaget värderat till sitt substansvärde, vilket innebär bolagets tillgångar (vilket främst består av fastighetsvärden) med avdrag för skulderna. Problemet med värderingsmetoden är att substansvärdet väldigt långsamt justeras efter de nya förutsättningarna som råder för branschen.

Den avkastningsränta som används vid fastighetsvärderingarna har under många år fallit kraftigt i linje med den riskfria räntan, det innebär att värdena har justerats upp. När den riskfria räntan nu har rusat från drygt 0% till över 3% kan det tyckas att kalkylräntan eller ”värderingsyielden” som den brukar kallas, bör justeras uppåt. Än så länge har dock endast justeringen varit marginell, från 3,7% till 3,9%. Vi tror värderingsyielden ska upp betydligt mer, vilket innebär att fastighetsvärdena och substansvärdet ska falla ytterligare. Det är därför lämpligt att värdera bolaget på annat sätt.

Ser man till priset/förvaltningsresultatet så kan en snittmultipel för relevanta andra jämförelsebolag användas om 17. Det ger ett värde på fastighetsbolaget som idag är 44% lägre än aktuellt bokfört värde. En sådan utveckling skulle ungefär spegla hur jämförbara bolag har gått på börsen den senaste tiden samt hur de handlas i jämförelse med sina substansvärden.

Lundberg Fastigheter har en stor fördel genom att man har en försiktig skuldsättning, å andra sidan äger man en hel del hyresrätter vilka inte har inflationsjusterade hyror. Utöver det äger man mycket kontor och butiker på en hel del mindre orter och där 2024 är ett år då väldigt många hyreskontrakt löper ut. Det skapar betydande vakansrisker i beståndet vilket motiverar en viss rabatt i värderingen.


Investmentbolaget har mycket starka huvudägare i from av Fredrik Lundberg och hans döttrar Louise och Katarina.

Värdering

Lundbergföretagen är ett klassiskt investmentbolag med en stark huvudägare. Investmentbolaget med mogna lönsamma bolag framstår som ett gott alternativ som bas i en portfölj. I denna analys försöker vi dock utvärdera huruvida aktien har möjlighet att med viss marginal slå Stockholmsbörsens breda index under de kommande tolv månaderna.

Drygt 85% av portföljen är noterad och den resterande delen är exponerad mot sektorn med svårast utsikter på börsen för tillfället. Efter vår justering av värdet på fastighetsbolaget, justering för genomförd utdelning samt justering för det extra pris som bolaget betalat för extra röststarka aktier (framförallt i Holmen), får vi riktkursen 479 kronor.

Idag handlas aktien mycket nära sitt motiverade värde och vi hittar därför ingen uppsida för aktien. Rekommendationen blir därför att avvakta med aktien.

Rekommendation: Avvakta

Kurs vid publicering: 484,9

Dela med dig