Aktiespararna

Investor visar styrka

Av Nyhetsbyrån Direkt
19 juli 20171 min lästid

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det andra kvartalet 2017 på 10,6 procent (jämförelseindexet SIXRX: 4,1 procent).

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 433 kronor, mot 432 kronor vid utgången av det första kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 7,1 procent per den 30 juni, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 13,1 procent den 31 mars.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, som Investor introducerade i och med förra kvartalsrapporten, var 493 kronor, motsvarande en rabatt om 18,4 procent. Det kan jämföras med 487 kronor och 22,9 procent tre månader tidigare.

Investors resultat efter skatt blev 9.536 miljoner kronor (3.400). Resultatet per aktie uppgick till 12:46 kronor (4:44).

Dela med dig