Aktiespararna

Ljumma utsikter från toppnivå

Av Dag Rolander
14 juli 20176 min lästid

Efter verkstadsrallyt krävs något extra för att Alfa Laval ska ta ett kliv upp. Men det är nog inget vid kan räkna med.

Från Aktiespararen nummer 5, analys gjord av Dag Rolander

Kosläppet har ståndat, men det berör huvudägaren Tetra Laval som när Alfa Laval åternoterades på börsen behöll produktområden som hade med mjölk att göra. Nyckelprodukterna värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler finner bred användning över hela världen i bredare sektorer inklusive, livsmedel, kemi och läkemedel, verkstad, energi, gruvor och på fartyg. Aktien backade under större delen av 2016 som följd av den sedan det andra kvartalet 2015 ihållande, oftast tvåsiffrigt vikande orderingången främst som följd av låg aktivitet inom energi- och marinsektorn. På två år smälte orderstocken samman med 25 procent. Omsättning- Efter verkstadsrallyt krävs något extra för att Alfa Laval ska ta ett kliv upp. Men det är inget vi kan räkna med.

Ljumma utsikter från toppnivån en sjönk med 10 procent i fjol men såväl bruttomarginal som rörelsemarginal hölls uppe. Efter nedskrivningar på goodwill och omstruktureringskostnader, syftande till framtida resultatförbättringar, sjönk nettoresultatet och vinsten per aktie med 40 procent. Som en anpassning till svag efterfrågan sjösattes i höstas en mer fokuserad organisation, ett treårigt program för att effektivisera tillverkningen och allmänna besparingar. Förbättrad kundupplevelse, uppsnabbad produktutveckling och uppgraderad service ska återställa den organiska tillväxten. Tillväxtmåletsänktes dock med 3 procentenheter till minst 5 procent. Satsningarna inom produktutveckling går inte ut över marginalerna. Kostnaderna kommer framöver att ligga kvar i intervallet 2–2,5 procent av omsättningen. Serviceaffären är här liksom inom till exempel lastbilar stabilare än nyförsäljning av produkter. Serviceintäkterna var oförändrade i fjol och eftersom produktförsäljningen sjönk brant, med 14 procent, ökade service andel av omsättningen till 30 procent. Tillväxtmålet sänktes dock med 3 procentenheter till minst 5 procent.

När kunder, på grund av osäkerhet och kapitalbrist som inom olja & gas efter priskraschen, skjuter på investeringar och låter maskinparken åldras ökar servicebehovet. Serviceaffären, med reservdelar, vilar på tidigare nyförsäljning men den har också motcykliska drag. Den strategi som målades upp kan beskrivas som en uppsnäppning över hela linjen. Produktiviteten ska öka och Alfa Laval bli bättre på allt. Neddragningen av antalet anställda med cirka 700 personer motsvarar 4 procent av arbetsstyrkan. Det sänkta tillväxtmålet ska ses i ljuset av att det handlar om att färre ska åstadkomma mer och för att motivera till stordåd måste målen vara möjliga att nå. Börsen insåg redan i november att bättre tider vankades och aktien avslutade året med ett rally som hållit i sig. När årets första kvartalsrapport presenterades kom kvittot på att det var rätt: orderingången vände upp med 14 procent. Konjunkturen

stärks och för viktiga kunder räckte ett olje pris på 50 dollar för att investeringarna skulle komma igång igen. Geografiskt har Alfa Laval en attraktiv täckning med 39 procent av omsättningen i Asien, 35 procent i Europa, 19 procent i Nordamerika, 5 procent i Latinamerika och någon procent i Afrika och Oceanien. Teknologiskt är värmeväxling (överföring av värme från ett medium, luft eller en vätska, till ett annat i syfte att kyla eller värma och återvinna energi) paradgrenen och står för cirka halva affären medan separering och vätskehantering är ganska jämnstora. Amerikanska SPX, omsättningsmässigt ungefär en tredjedel så stora som Alfa Laval och med svagare lönsamhet, konkurrerar inom främst värmeväxling. Aktien handlas i New York med ett p/e-tal på 14 räknat på utsikterna för 2017. Den är alltså relativt billig men det är ett svagare företagsbygge än Alfa Laval.

Jämför vi med de geografiskt och teknologiskt väldiversifierade svenska verkstadsjättarna ABB, Atlas Copco och Sandvik handlas dessa med p/e-tal på cirka 20. Här framstår Alfa Laval som dyrt med ett p/e-tal på 24. Den jämförelsen haltar lite eftersom vinstmåtten är orättvisa då Alfa Laval gör stora, 1 miljard kronor per år, avskrivningar på övervärden. Dessa har ingen kassaflödes effekt och de återförs när utdelningen ska bestämmas till 40–50 procent av vinsten över en konjunkturcykel. Omräknat till vinst per aktie handlar det om en uppjustering på 1,75 kronor. Alfa Lavals p/e-tal kryper då ned till 19 och 16 räknat på prognosen för 2018. Det är något lägre än för övriga. Ställer vi företagsvärdet (börsvärdet plus lån på 9 miljarder kronor) mot det justerade rörelseresultatet (EBITA) blir multipeln 15. Det är rimligt i dagens låga ränteläge.

Direktavkastningen med en utdelningsprognos på 4,50 kronor är 2,6 procent och inte mycket att hurra för och lägre än för ABB. Det är dock något mer än för Atlas Copco ochSandvik.

Konjunkturen ser hyfsad ut men efter det verkstadsrally som varit är det svårt att komma till annan slutsats än att det nu krävs mer positivt kring sektorn för att aktierna ska ta kliv uppåt. I Alfa Lavals fall, vars försäljning hölls uppe av valutaeffekter men likväl sjönk med 1 procent under det första kvartalet, och med ljumma utsikter för innevarande kvartal, skulle det handla om en raskt stigande försäljning i höst. För det krävs inte underverk av den nu slimmade organisationen, men det är inget vi kan räkna med.

Dela med dig