Aktiespararna

Lycka för Qviberg – investmentbolaget slår börsen: ”Börjar känna igen vårt Öresund”

Av Redaktionen
10 juli 20186 min lästid

Skönt trendbrott.
Investmentbolaget Öresund besegrar jämförelseindex.
”Det känns bättre nu”, skriver Mats Qviberg, ordförande och storägare, på Twitter.

Under första halvan av 2018 uppgick tillväxten i Öresunds substansvärde till 4,7 procent. Det går att ställa mot jämförelseindex SIX Return Index som steg med 4,1 procent samma period.

Öresunds aktie gick sämre än index under 2017 och fick även se sig brädad av detsamma under första kvartalet i år. En imponerande utveckling bland innehaven under det andra kvartalet möjliggjorde att börsen ändå spöades när de sex första månaderna av 2018 sammanfattades.

”Sådär ja, nu börjar vi känna igen vårt Öresund. Det har varit lite svårt att gå rakryggad, men det känns bättre nu. Nu ökar vi tempot!”, skriver finansmannen Mats Qviberg, ordförande och storägare i investmentbolaget, på Twitter.

”Har bra diversifiering”

Aktiespararen har pratat om rapporten och det första halvåret med Öresunds relativt nytillträdde vd Nicklas Paulson.

Vad tycker du om kvartalet?

– Jag tycker att vi hade en bra rapport. Andra kvartalet gick vi urstarkt. Vi hade en substansvärdeutveckling på 8,1 procent medan vårt jämförelseindex gick upp med 4,6 procent. Vi har haft en bra utveckling i framför allt Fabege och Catena samt Acne och Bahnhof, säger han.

Hur är det nya jobbet?

– Jättekul. Jag började 1 mars. Spännande att komma ifrån rådgivarhållet (Carnegie) och nu jobba mer aktivt med investeringar. Det är nytt med styrelseuppdrag. Jag sitter i Bilia, Bulten och Ovzons styrelser. Även vd-rollen där jag har kontakt med media, investerare och hanterar personalfrågor är nytt och roligt.

Ni delade ut Bilia och MQ-aktier nyligen. Varför gjorde ni det?

– Vi har gjort sakutdelningar tidigare, 2012–2013. Det gör att vi behåller mer likvida medel för investeringar och minskar exponeringen mot dessa bolag. Vi har ungefär halverat exponeringen mot Bilia, säger Nicklas Paulson, och fortsätter:

– Båda bolagen är i branscher som det har skrivits mycket om och som folk har åsikter om. Marknaden tror att bilservicen beräknas minska i takt med att det blir fler elbilar och detaljhandelsbranschen har det tufft generellt sett. Då tänkte vi att det var bättre att dela ut innehaven för att låta aktieägarna ta ställning till de här frågorna själva. Dessutom är detta ”skattemjukt”.

Hur ser du på ert innehav i Investor?

– Investor är ett fint bolag, men med en stor rabatt mot substansvärdet. Investeringen i Investor är en likviditetsinvestering för oss.

Öresunds vd Nicklas Paulson.

Fastighetsbolag som väger tungt

Fabege-aktien utgör 20 procent av Öresunds substansvärde. Nicklas Paulson kan dock inte kommentera huruvida det är aktuellt att dela ut Fabege-aktier, så som det har gjorts med Bilia och MQ, till bolagets aktieägare.

– Vi har inte tagit några sådana beslut och det är en styrelsefråga. Vi får se, vi gjorde ju en sakutdelning precis och en 2012-13. Det är alldeles för tidigt att säga, understryker han.

Är portföljen inte lite väl koncentrerad?

– Värt att säga kan vara att vi ändå har 20 bolag i vår portfölj så vi har rätt bra diversifiering just nu. De två största innehaven Fabege och Bilia utgör i dag ungefär 30 procent av substansen i stället för cirka 35 procent som tidigare.

Nicklas Paulson lyfter också fram nya investeringar som Öresund har gjort.

– Vi har även varit ankarinvesterare i två noteringar. Dels Projektengagemang som är en teknikkonsult som man kan se som ett ”Mini-ÅF/Sweco” där vi hade ett tidigare engagemang och investerade en större post i samband med noteringen. Sedan även Ovzon som är ett bolag som erbjuder bredband via satellit. Båda bolagen är fina.

Finns det något annat som har stuckit ut på sistone?

– Vi är aktieägare i Bioarctic som rusat med 300 procent de senaste dagarna. Det inträffade däremot efter rapporten så det kommer att redovisas i det tredje kvartalet, säger Nicklas Paulson.

Öresunds aktie är upp nära 2 procent vid 14-tiden på tisdagen. Sett över det senaste året är kursen dock ned runt 13 procent.

Notera att Nicklas Paulson på tisdagen köpte 5.000 aktier i bolaget, enligt Finansinspektionens insynsrapportering. Aktieköpet gjordes till kurs 131 kronor per aktie, vilket ger ett totalt transaktionsvärde på knappt 0,7 miljoner kronor, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

FAKTA

Öresunds kvartalsrapport

Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det andra kvartalet 2018 på 126 kronor per aktie.

Det motsvarar en halvårsutveckling på plus 4,7 procent, 0,6 procentenheter högre än investmentbolagets jämförelseindex SIX Return som steg med 4,1 procent, enligt delårsrapporten för det första halvåret.

Under andra kvartalet har substansvärdet ökat med 8,1 procent vilket var 3,5 procentenheter bättre än SIX Return index.

Större positiv påverkan på substansvärdet under halvårsperioden, hade innehaven i Fabege, Catena Media, Acne Studios (onoterad) och Bahnhof. Större negativ påverkan på substansvärdet hade innehavet i MQ, nämns i rapporten.

Resultat efter skatt för bolaget blev 467 miljoner kronor (101) under andra kvartalet, och resultatet per aktie uppgick till 10:27 kronor (2:21).

För halvårsperioden blev resultatet efter skatt 279 miljoner kronor (296).

Under årets andra kvartal har utdelning av såväl aktier i Bilia som aktier i MQ skett.

Oskar Krantz/David Flatbacke-Karlsson

Dela med dig