Aktiespararna

Malmqvist: Fortsatt stark utveckling

Av Peter Malmqvist
1 november 20213 min lästid
Rapportperiodens andra vecka fortsatte i glädjens tecken. Vinsterna ökade markant och slår därtill analytikernas prognoser. En liten faktor börjar dock visa svaghet.


När bolag motsvarande ungefär åttio procent av börsvärdet lämnat rapport kan konstateras att pilarna fortsätter att peka uppåt. Vinstökningen summeras nu till hela 38 procent, vilket är klart högre än för en vecka sedan och om jag justerar för de tre mest positiva respektive tre negativa rapporterna blir uppgången mycket höga 29 procent, vilket också är något högre än förra veckan. Totalt 80 procent av bolagen visar stigande vinst mot två tredjedelar vid förra analysen, vilket gör att medianvärdet (mittbolaget) visar en något lägre uppgång på goda 23 procent. Även det är dock bättre än förra veckan.

Toppvinst
Jämför vi i ett längre perspektiv, för att undvika den kraftiga nedgången för ett år sedan är vinstutvecklingen totalt sett nära rekordnivåer. För de summerade vinsterna ligger nivån 4 procent under toppvinsten från andra kvartalet 2019, medan vinsten exkluderad för extrema bolag ligger faktiskt 8 procent över, samtidigt som det jämnare medianvärdet också ligger över, men stannar på 6 procent. Det kan emellertid jämföras med Stockholmsbörsen aktieindex, som ligger hela 70 procent över nivån från första halvan 2019. Det speglar placerarnas fantastiska optimism inför framtiden.

Över vinstprognoserna
Vi analytiker fortsätter att vara överdrivet försiktiga. Utfallet så här långt enligt Infronts vinstprognoser ligger 4,1 procent över, vilket dock är något lägre än efter första rapportveckan. Om jag justerar för bolagen i toppen och botten ligger utfallet 2,5 procent över, vilket också är något lägre, samtidigt som medianvärdet är 2,6 procent, också det något under förra veckan. Detta är emellertid ett väldigt bra prognosutfall, även om de senaste sex kvartalen haft en ännu större positiv avvikelse. Den enda lilla varningssignalen i rapporterna är att försäljningen ligger 1,2 procent under prognos, vilket dock är en förbättring från förra veckan, men klart under det positiva utfallet på mellan 1 och 2 procent som var facit från de tre kvartalen dessförinnan. Det kan dock konstateras att försäljningen ligger 9 procent över nivån för ett år sedan, varför vinsterna ändå får bra hjälp av bättre efterfrågan.

Och slutsatsen..?
Det är dock tydligt att arbete på kostnadssidan förklarar en stor del av bolagens ständiga vinstförbättringar sedan botten under andra kvartalet 2020. Det är en gren där jag bedömer svenska bolag är världsmästare, mycket tack vare ett bra samarbete med fackföreningarna, som i sin tur accepterar att rationaliseringar inte kan bromsas. Även om nu merparten av produktionen i de stora bolagen sker utomlands är min bedömning att den ”träningsplats” som den svenska verksamheten utgör, trimmar bolagsledningarna i den svåra konsten att få med arbetstagarna på rationaliseringar. Skall jag hissa ett varningens finger för något, så är det att 52 procent av bolagen inte klarade analytikernas försäljningsprognoser. Det är en indikation på att det nu börjar gå trögare. De är dock en randanmärkning i en i övrigt strålande rapportperiod.

Börsanalyser

Dela med dig