Aktiespararna

Malmqvist: Kanonstart!

Av Peter Malmqvist
24 oktober 20213 min lästid
Starten på rapportperioden tyder på att den kommer att gå i glädjens tecken, ungefär som de senaste kvartalen. Hittills är vinst och försäljning tydligt uppåt.


När bolag motsvarande ungefär halva börsvärdet lämnat rapport kan konstateras att de flesta pilar pekar uppåt. Vinstökningen summeras till hela 24 procent och om jag justerar för de tre mest positiva respektive tre negativa rapporterna blir uppgången fortfarande mycket höga 21 procent. Totalt två tredjedelar av bolagen visar stigande vinster, vilket gör att det lite jämnare medianvärdet (mittbolaget) visar en uppgång på goda 15 procent.

Toppvinst

Jämför vi med förra kvartalet är dock uppgångarna blygsam. Då galopperade vinsten hisnande 177 procent och medianen drog i väg 45 procent, men det var i förhållande till ett extremt svagt andra kvartal förra året. Det tredje kvartalet 2020 var inte alls lika svagt, vilket gör att dagens dryga 20 procentiga vinstuppgång är en bättre måttstock på bolagens mer långsiktiga utveckling. Även om jag mäter mot det senaste toppåret 2018 (för att komma undan Covideffekter) ligger vinsten detta kvartal hela 18 procent över.

Över vinstprognoserna

Dessutom fortsätter vi analytiker att vara överdrivet försiktiga. Utfallet så här långt enligt Infronts vinstprognoser ligger 4,6 procent över och om jag justerar för bolagen i toppen och botten ligger utfallet 3,3 procent över. Samtidigt är medianvärdet 3,7 procent, så hur vi än räknar är det ett väldigt bra utfall, även om de senaste sex kvartalen haft en ännu större marginal. Den enda lilla varningssignalen i rapporterna är att försäljningen ligger 2,4 procent under prognos, men eftersom den ändå ligger 9 procent över nivån från förra året är det en varningssignal att ta med jämnmod.

Och slutsatsen..?

Jag fortsätter att se ut som en fågelholk när rapporterna dimper ner. Jag har varit med länge som analytiker, men jag har aldrig tidigare sett bolagsutfall som är så extremt mycket bättre än den makroekonomiska statistiken. I stort sett alla industriländer har ett BNP-utfall som fortfarande ligger under nivåerna från 2019. Därtill har vi rapporterna om stigande inflation (inte minst i producentledet), trånga sektorer i den globala produktionsapparaten, avstannande kinesisk tillväxt och galopperande råvarupriser. Detta skakar bolagen av sig med samma enkelhet som Armand Duplantis hoppar stav. Statlig hjälp, i alla ära, men om inte andra länder har en radikalt annorlunda policy än Sverige kan det inte förklara rekordvinsterna. Det senaste året har varit en period då det definitivt inte betalat sig att lägga ner hekatomber med tid på att tugga i sig massor med länders makroekonomiska statistik. Varför är företagen så mycket bättre?

Fortsatta goda vinstökningar under tredje kvartalet

Börsanalyser

Dela med dig