Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Miris Holding

Miris: Marknadsåterhämtning förväntas fortsätta

Av Analysguiden
18 april 20243 min lästid
Försäljningen i Q4 minskade något jämfört med samma period i fjol. Med en företrädesemission planerar bolaget att ställa om till en leasingbaserad affärsmodell, säkra rörelsekapital och utveckla HMA 2.0.

Positiva tecken under Q4

Miris omsättning i Q4 2023 uppgick till 4,2 mkr vilket var en minskning med 10% från motsvarande kvartal 2022. Utvecklingen visar på en återhämtning efter en tillfällig nedgång i nyinvesteringar hos sjukhus i USA och Europa under H1 2023. Resultat efter skatt förbättrades i Q3 till -1,5 mkr mot -1,8 mkr i Q3 2022 tack vare kostnadsbesparingar och stark försäljning. Utvecklingsarbetet för Miris Forte, ett nytt beräkningsverktyg för bröstmjölksanalys, har följt tidplanen och man är redo för lansering. Bolaget har även säkrat ett lån på 4 mkr från Almi Företagspartner för att fortsätta utvecklingen av det nya analysinstrumentet HMA 2.0. Vid utgången av Q3 uppgick bolagets kassa till 0,3 mkr och räntebärande skulder till 10,4 mkr. Miris styrelse planerar en företrädesemission i Q2 2024 för att finansiera omställning till en ny leasingbaserad affärsmodell, säkra rörelsekapital och utveckla HMA 2.0.

Företrädesemission för omställning

Miris utvecklar och säljer utrustning för analys av bröstmjölk, vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn. Analysinstrumentet Miris Human Milk Analyzer (HMA) säljs globalt och drygt 450 instrument finns installerade i 54 länder. HMA är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan, och används primärt i sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn samt för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Det ökande antalet installerade instrument och den ökande användningen fortsätter synas i Miris försäljning av förbrukningsartiklar. Miris avser genomföra en företrädesemission för att finansiera omställningen till en ny leasingbaserad affärsmodell, utveckla nästa generation av instrumentet (HMA 2.0), samt trygga verksamhetens finansiering fram till 2026. En befintlig aktie kommer ge rätt till teckning av en unit bestående av 14 aktier och 5 teckningsoptioner. Teckningsperioden är 16–30 april, och teckningskursen är 1,40 kronor per unit eller 0,10 kr per ny aktie. Vid full teckning kan Miris tillföras upp till 26,8 mkr före emissionskostnader.

HMA 2.0 väntas väsentligt öka intäkterna per kund

Viktiga delar i bolagets pågående arbete innefattar utvecklingen av nästa generation av analysinstrumentet, övergången till en ny affärsmodell, samt lansering av ett nytt beräkningsverktyg. Genom utvecklingen av HMA 2.0 kommer Miris att kunna ta betalt per analys, vilket väntas öka den tidigare försäljningspotentialen globalt från 4 mdkr till 11 mdkr över en 5-årsperiod. Det är relevant att påpeka att internationellt jämförbara bolag värderas till höga multiplar i relation till sin omsättning. Vårt nya motiverade värde för Miris, som är justerad för den aviserade företrädesemissionen, är 0,26 kr.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerMIR
Antal aktier19 131 830
P/s-tal2,04
P/e-tal−2,29
Omsättning/aktie0,05
Vinst/aktie−0,05
BörslistaSpotlight
SektorHealth Care
P/eget kapital−15,86
Eget kapital/aktie−0,01
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Miris Holding

Uppdragsanalys

Utvecklingen av ett nytt instrument ger möjlighet att öka den tidigare försäljningspotentialen markant. Vi ser fortsatt potential i medicinteknikbolaget