Aktiespararna

Nibe imponerar – slår prognos

Av Nyhetsbyrån Direkt
17 augusti 20182 min lästid

Värmeteknikbolaget Nibes resultat före skatt blev 588 miljoner kronor i det andra kvartalet (283). Väntat var 576 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 5.371 miljoner kronor (2.282). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 5.207 miljoner kronor.

God efterfrågan

Nibe upplever den generella efterfrågebilden som fortsatt relativt god såväl i Europa som i Nordamerika och Asien.

Det skriver vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

Affärsområdet Climate Solutions rörelsemarginal steg till 12,9 procent i kvartalet (12,1). De huvudsakliga förklaringarna till ökningen är enligt Nibe den organiska tillväxten, ett framgångsrikt integrationsarbete samt
förbättrade marknadsförutsättningar för värmepumpar i USA.

För affärsområdet Element var rörelsemarginalen nära oförändrad i kvartalet men något ner under årets sex första månader. Den något lägre marginalen förklaras av att fjolårets första hälft innehöll några större projektorder med god rörelsemarginal.

Affärsområdet Stoves efterfrågan påverkades negativt av det extremt varma vädret under maj och juni i framför allt Europa. Rörelsemarginalen sjönk.

"Den något lägre rörelsemarginalen under första halvåret förklaras framför allt av att vi inte varit tillräckligt snabba med att kompensera oss för prisökningar på våra insatsvaror. Under andra halvåret kommer emellertid våra egna prisökningar till kund att råda bot på detta", skriver Gerteric Lindquist.

Under det andra halvåret 2017 hade Nibe svårt att leva upp till målsatt leveranssäkerhet på grund av en kraftigt ökad efterfrågan. Under första halvåret i år har bolaget genomfört en lageruppbyggnad av både insatsvaror och färdigvaror för att undvika liknande problem under kommande högsäsong.

I utsikterna för 2018 skriver vd:n att Nibes interna effektivitetsarbete, kombinerat med noggrann kostnadskontroll, borgar för "fortsatt goda marginaler".

Dela med dig