Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Probi

Probi: Ökad lönsamhet väntas från produktionsåtgärder

Av Analysguiden
27 mars 20243 min lästid
2024 förväntas bli ett övergångsår men de långsiktiga tillväxtutsikterna framstår som goda. Probi-aktien är intressant och Analysguiden upprepar motiverat värde vid 210 SEK.

Optimering inom produktion tyngde marginalen i Q4

Probi rapporterade en omsättningsökning på 8% under Q4 till 156 mkr. Efter justeringar för jämförelsestörande poster låg EBITDA-marginalen på 15%, jämfört med 11% under Q4 2022. Året 2023 beskrivs av Probi som utmanande med en svag marknadsutveckling, särskilt i Nordamerika. I den kritiska regionen Americas minskade omsättningen med 3% under Q4, och bruttomarginalen föll till 20% från 33% året innan, delvis på grund av lagerutrangering och processutvecklingsinsatser. Dynamiken i kundorder och produktmix påverkade också lönsamheten negativt i regionen. I EMEA-regionen såg man en omsättningsökning på 54% under Q4, drivet av orderförskjutningar mellan kvartalen. Probis övertagande av distributionen av det egna varumärket i Sverige resulterade i högre försäljningspriser och kostnader, vilket positivt påverkade bruttomarginalen som ökade till 57% i Q4 från 44% föregående år. APAC-regionen noterade en 24% ökning under Q4, tack vare stark tillväxt i Kina. Per Lindblad började som CFO den 1 november, och styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023.

Starkt fokus på innovation med nya lanseringar

Under 2023 vidtog Probi viktiga åtgärder för att stärka sin marknadsnärvaro och affärsverksamhet. Företaget skapade en egen marknadsorganisation i Sverige för att sköta distributionen och försäljningen av Probi-varumärket direkt, samtidigt som man expanderade till Norge. På den nordamerikanska marknaden stärkte Probi sin position genom att överta all distribution av BLIS K12™ och BLIS M18™ i både USA och Kanada. Företaget lanserade även den sporformande probiotikan Weizmannia coagulans GX-1. Inom området mental hälsa presenterade Probi den nya produkten Probi Sensia under kvartalet. I samarbete med Clasado Biosciences introducerade Probi även två nya vetenskapligt validerade synbiotiska koncept vid evenemanget Supply Side West i Las Vegas.

Förväntade effekter av initiativ från och med 2025

Probi siktar på att uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 6% under en femårsperiod, med målet att höja EBITDA-marginalen till minst 25% till år 2028. Tillväxten förväntas vara starkast i APAC-regionen, följt av EMEA, tack vare innovation och expansion på både nya och befintliga marknader. Trots ett utmanande 2023 har Probi skapat en solid grund för framtiden. 2024 förutspås bli ett övergångsår på grund av de långa försäljningscyklerna och de produktionsrelaterade åtgärder som genomförs, men utsikterna för tillväxt från 2025 framstår som goda. För investerare med ett långsiktigt perspektiv framstår Probi som en attraktiv möjlighet. Vi upprepar vår riktkurs på 210 SEK för Probi.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerPROB
Antal aktier11 394 125
P/s-tal3,85
P/e-tal143,24
Omsättning/aktie55,09
Vinst/aktie1,48
BörslistaMid Cap
SektorHealth Care
P/eget kapital1,76
Eget kapital/aktie120,16
Utdelning/aktie1,3
Direktavkastning0,61

Nyheter och analyser relaterade till Probi

Uppdragsanalys

2024-05-13: 2024 kan bli ett mellanår men fokus är att nå lönsam tillväxt över tid.

Uppdragsanalys

Nya finansiella mål presenteras och Probi är positionerade för tillväxt. Motiverat värde upprepas.

Uppdragsanalys

Under Q1 gynnades tillväxten av positiva engångseffekter och Probis omsättning steg 2% justerat för valuta till 172 mkr.