Aktiespararna

Så arbetar börstopparna med hållbarhet

Av David Flatbacke-Karlsson
14 augusti 20183 min lästid

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 6–7 2018.

Genom att värna om miljön vill börsbolagen skapa större aktieägarvärde.
– Det handlar om att ta väl hand om våra anställda, att verka i samklang med samhället och i slutändan att leverera ett bra resultat till våra aktieägare, säger Investors ordförande Jacob Wallenberg.

De senaste åren har hållbarhet fått en allt större roll i finansvärldens vardag.

Konkurrensen om spararnas gunst blir allt större i takt med att fler och fler individer blir mer klimatmedvetna och tittar på börsbolagens roll i samhället.

Hållbarhet är ett brett begrepp som kan innehålla många olika saker. Investors ordförande Jacob Wallenberg pratar om tre aspekter som är extra viktiga för innehaven där investmentbolaget är huvud­ägare.

– Det handlar om att ta väl hand om våra anställda, att verka i samklang med samhället och i slutändan att leverera ett bra resultat till våra aktieägare, säger han.

Det går att nå framgång på skilda sätt, betonar Jacob Wallenberg.

– Hållbarhet innebär olika saker för olika företag. En bank som SEB, ett industriföretag som Atlas Copco och ett läkemedelsbolag som Astra Zeneca har förstås olika infallsvinklar, möjligheter och utmaningar. Det viktiga är att det finns principer och en genuin värdebas som genomsyrar verksamheten och vägleder samtliga medarbetare.

Hållbarhet har varit en viktig del av så gott som hela Petra Einarssons arbetsliv. Sedan i början av 2018 är hon vd för förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs.

– Hållbarhetsfrågor är en stor anledning till varför jag brinner för mitt jobb. Jag vill vara med och göra förpackningsbranschen mer hållbar och kunna leverera klimatsmarta lösningar till kunderna, säger hon.

Petra Einarsson, som även arbetade frekvent med frågorna under sin långa karriär på Sandvik som inte minst innehöll flera år som vd för ståldivisionen SMT, framhåller att hållbarhet kommer att forma framtidens näringsliv.

– Det kommer att efterfrågas ännu mer i framtiden och ställas ännu högre krav.

Ica Gruppen är också noga med att understryka att betydelsen av ett sunt miljötänk är av största vikt för att kunna stå sig väl i konkurrensen om kunderna på dagligvarumarknaden.

– Vi har ett ambitiöst mål och vill vara helt klimatneutrala 2020. Det är det som är mest prioriterat, säger vd Per Strömberg.

Tanken är att minska Co2-utsläppen med minst 70 procent och att sedan klimatkompensera för det som är kvar. Det finns flera vägar att gå för att bli ett mer hållbart bolag, anser Per Strömberg.

– Det handlar om miljövänliga köldmedia och miljövänligare transporter. Sedan vill vi använda grön el.

Ica Gruppen har även sjösatt en tjänst för att engagera kunderna i hållbarhetsarbetet.

– Genom det digitala verktyget kan du se hur maten du köper har på klimatet. Sedan går det även att få fram förslag på andra varor eller recept som du kan välja för att minska klimatavtrycket, säger Per Strömberg.

Dela med dig