Aktiespararna

Svagare tillväxt – aktien rasar

Av Nyhetsbyrån Direkt
16 augusti 20183 min lästid

Hexatronic hade en tillväxt på 19 procent under andra kvartalet 2018, jämför med 26 procent under motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 412 miljoner kronor (346)

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 39,8 miljoner kronor (49,2), vilket motsvarar en ebitda-marginal om 9,7 procent (14,2%).

Rörelseresultatet uppgick till 30,2 miljoner kronor (42,2) och resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0:52 kronor (0:80).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -44,3 miljoner kronor (-5,6).

"Vi fortsätter att växa kraftigt utanför Norden med en tillväxt uppgående till 125 procent. Den svenska marknaden var under kvartalet svag jämfört med motsvarande period föregående år … Med en negativ organisk tillväxt i Sverige har vi haft ett lägre kapacitetsutnyttjande av vår produktionskapacitet i Sverige som påverkat vår lönsamhet i kvartalet negativt", kommenterar vd Henrik Larsson Lyon.

Den svaga svenska marknaden beror på försening av igångsättandet av Fiber Till Hemmet (FTTH)-byggnationen till senare delen av maj (på grund av den stränga vintern), att en av de större operatörerna i Sverige har startat betydligt färre nya FTTH-projekt, samt att det fanns relativt stora lager av fiberoptisk kabel och dukt hos bolagets större kunder från föregående år.

"Vår nya bedömning av den svenska marknaden är att den i år kommer vara cirka 20 % lägre än föregående år", säger vd.

Bolagets strategi är ökad internationalisering i tillväxtregioner och Nya Zealand och USA har fortsatt utvecklats starkt.

Hexatronic går in i det tredje kvartalet med en orderbok som är 32 procent lägre än motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförande basis, 13 procent lägre än föregående år inräknat förvärv.

"Under det andra kvartalet föregående år lade flera svenska kunder stora order med lång framförhållning för att säkra materialtillförsel. Med årets svaga svenska marknad är kundernas framförhållning mycket kort. Vi förväntar oss en fortsatt stark utveckling utanför Norden, en ökande svensk marknad och ett ökat utnyttjande av våra produktionsanläggningar i Sverige under kommande kvartal", skriver Henrik Larsson Lyon.

Aktien rasar

Hexatronic faller blytungt på börsen efter att rapporten presenterats. Vid 12.30-tiden är aktien ned nära 14 procent.

Dela med dig