Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Train Alliance

Train Alliance: Ett händelserikt 2023 med leveranser och nya avtal

Av Analysguiden
4 april 20243 min lästid
Train Alliance förvärvar mark som är strategiskt utvald för järnvägsändamål. 2023 var ett händelserikt år och inför 2024 har bolaget en välfylld orderbok. Aktien handlas långt under substansvärdet trots låg belåning. Analysguiden upprepar motiverat värde vid 34 kronor.

Substansvärdet var 37,50 kr vid slutet av 2023

Train Alliance redovisade intäkter på 62,9 mkr för Q4, jämfört med under samma period 2022. Av intäkterna kom 24,0 mkr från försäljning av anläggningar. Rörelseresultatet för Q4 steg till 11,5 mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,2%, att ställas mot 7,9 mkr under Q4 2022. I slutet av 2023 var det justerade substansvärdet per aktie 37,50 kr, efter att en inlösen på 2,09 kr per aktie genomförts under Q3 2023 - den första utdelning bolaget gett sedan bolaget börsnoterades 2020. Under Q4 beslutade Train Alliance att investera 76 mkr i en ny lokverkstad i Borlänge som hyrs ut till tyska Aklem på ett 25-årigt avtal. Verkstaden beräknas vara färdigställd hösten 2024. Dessutom undertecknades ett marksäkringsavtal med Siemens Mobility för att upprätta en ny lokverkstad i Malmö, och man mottog planbesked för en markyta i Tillberga, Västerås. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,23 kr per aktie för 2023.

Fortsätter utvecklingen av Sigtuna

Train Alliance förvärvar mark som är strategiskt utvald för järnvägsändamål. Företaget uppför faciliteter för underhåll och logistik på dessa områden och fungerar som en heltäckande anläggningspartner för verksamheter nära järnvägen, med tillgångar som inkluderar över 2 miljoner kvm strategiskt utvald mark.För bolaget var 2023 ett händelserikt år med både nya leveranser och nya avtal, och man står med en välfylld orderbok infor 2024. Utvecklingsprojekten i Sigtuna fortsätter att göra framsteg, med en pågående funktionsutredning för ny järnvägskapacitet i Brista och en plan för att utöka Rikskombiterminalen i Rosersberg för att hantera längre tåg. Under Q4 2023 levererade man en ny lokverkstaden i Hallsberg till Siemens Mobility. Förutom nya avtal för en lokverkstad i Borlänge samt ett marksäkringsavtal i Malmö, utvecklas samarbetet med Göteborgs Hamn och andra aktörer. Planeringen för järnvägsanslutningar och markutveckling fortsätter i Tillberga, medan samarbetet med Ånge kommun fördjupas. Ytterligare konceptstudier, som den i Kalmar för en om- och tillbyggnad av verkstaden, är under utveckling.

Aktien 50% under substansvärdet trots låg belåning

Transporter med järnväg förväntas öka med 40–50% fram till 2040. Regeringen beslutade 2018 om en nationell 10-årig transportplan, vilken inkluderar järnvägsinvesteringar på nästan SEK 250 miljarder. Även om Train Alliance har en låg skuldsättning, handlas aktien till 50% rabatt jämfört med det rapporterade substansvärdet. Vi upprepar vår riktkurs 34 kr som är baserad på en jämförande värdering.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerTRAIN B
Antal aktier70 760 874
P/s-tal9,71
P/e-tal44,35
Omsättning/aktie2,1
Vinst/aktie0,46
BörslistaOkänd
SektorIndustrials
P/eget kapital1,24
Eget kapital/aktie16,48
Utdelning/aktie0,23
Direktavkastning1,13

Nyheter och analyser relaterade till Train Alliance

Uppdragsanalys

2024-05-21: Återköp på låg värdering kan trigga uppgång i aktien.

Uppdragsanalys

Handlas till 50% rabatt mot substansvärdet trots stark balansräkning. Vi upprepar riktkursen på 34 kronor.

Uppdragsanalys

Q2 dominerades av leveranser från pågående projekt. Orderboken är välfylld och Train Alliance står väl rustat för framtiden. Motiverat värde sätts vid 34 kronor.