Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Train Alliance

Train Alliance: Leverans av pågående projekt dominerade Q2

24 augusti 20233 min lästid

Orderbok på 376 mkr vid utgången av Q2
Train Alliance rapporterade intäkter på 76,9 mkr för Q2 jämfört med 116,8 mkr i Q2 2022. Motsvarande period föregående år innehöll dock 66 mkr i reavinst från försäljningen av Rikskombiterminalen i Sigtuna. Rörelseresultatet under Q2 minskade till 12,1 mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 15,7%, att jämföra med ett rörelseresultat på 54,8 mkr i Q2 2022. Train Alliance står väl rustat för framtiden med en orderbok för kommande 24 månader om 376 mkr med många kommande projekt. Efter utgången av Q2 delades varje aktie upp i 3 nya ordinarie aktier samt en inlösenaktie som löstes in för 6,26 kr.

Leverans av pågående projekt dominerade kvartalet
Train Alliance förvärvar strategiskt placerad mark som utvecklas och görs järnvägsklar. Man bebygger med anläggningar för underhåll och logistik, och är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med tillgångar på drygt 2 miljoner kvm strategiskt placerad mark. Q2 dominerades för Train Alliance av leveranser från pågående projekt. Bolagets fokus har legat på stora projekt i Hallsberg, och där särskilt på underhållsverkstaden för spårgående maskiner samt den nya lokverkstaden för Siemens Mobility. Trots omvärldsfaktorer som inflation och valutarörelser stärktes rörelsemarginalen till 14,7% under H1 2023 jämfört med 13,8% i H1 2022 tack vare strategiska beslut som fattats.

Ljus framtid med flera kommande projekt
Bolaget presenterade på årsstämman sitt nya nätverk av
underhållsverkstäder som har mottagits väl på marknaden. Kapacitetsutredningen i Sigtuna, som började 2022, är nära att slutföras, med målet att stärka godstrafiken. Vidareutvecklingsplaner finns även för Rosersberg och Brista. Andra städer som Kalmar och Strängnäs genomgår konceptarbete. Resandet och transporter med järnväg väntas öka 40–50% fram till 2040. Från regeringshåll har man under 2018 beslutat om en 10-årig nationell transportplan som innebär järnvägsinvesteringar på uppemot SEK 250 miljarder i både underhåll och nya investeringar. Vår nya riktkurs, justerad efter genomförd aktiesplit 3:1 samt en inlösenaktie, är 34 kr. Detta
motsvarar 0,8 gånger Train Alliances justerade substansvärde 42,41 kr per aktie och är baserat på en jämförande värdering.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerTRAIN B
Antal aktier70 760 874
P/s-tal8,88
P/e-tal40,54
Omsättning/aktie2,1
Vinst/aktie0,46
BörslistaFirst North Stockholm
SektorIndustrials
P/eget kapital1,13
Eget kapital/aktie16,48
Utdelning/aktie0,23
Direktavkastning1,23

Nyheter och analyser relaterade till Train Alliance

Sätter ett motiverat värde inom intervallet 24-29 kronor med ett mittvärde om 27 kronor

Uppdragsanalys

2024-05-21: Återköp på låg värdering kan trigga uppgång i aktien.

Uppdragsanalys

2024-04-04: Uppsida i aktie som handlas under substansvärdet trots låg belåning.