Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Train Alliance

Train Alliance: Rekordsnabbt färdigställande i Hallsberg

Av Analysguiden
20 november 20233 min lästid
Fokus under Q3 har legat på färdigställandet av projektet i Hallsberg. Bolaget är skuldfritt och handlas till stor rabatt mot substansvärdet. Vi höjer prognoserna på kort sikt och upprepar motiverat värde.

Substansvärde på 40,34 kr vid utgången av Q3

Train Alliance rapporterade intäkter på 65,5 mkr för Q3 jämfört med 74,2 mkr i Q3 2022. Motsvarande period föregående år innehöll dock 66 mkr i reavinst från försäljningen av Rikskombiterminalen i Sigtuna. Rörelseresultatet under Q3 minskade till 6,3 mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 9,6%, att jämföra med ett rörelseresultat på 49,0 mkr i Q3 2022. Vid utgången av Q3 uppgick det justerade substansvärdet per aktie till 40,34 kr. Detta efter inlösen motsvarande 2,09 kr per aktie som genomfördes under Q3. Trots slutförandet av detta inlösenförfarande, där 165 mkr i balanserade vinstmedel betalades ut till aktieägarna, står Train Alliance starkt finansiellt med en god soliditet och är i princip skuldfritt.

Fokus under Q3 har legat på leverans i Hallsberg

Train Alliance förvärvar strategiskt placerad mark som utvecklas och görs järnvägsklar. Man bebygger med anläggningar för underhåll och logistik, och är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med tillgångar på drygt 2 miljoner kvm strategiskt placerad mark.Under Q3 har bolagets fokus legat på att leverera uppdrag i Hallsberg. Intrimningsperioden för Infranords underhållsverkstad slutfördes och denna anläggning är därmed slutlevererad. I slutet av september fick Siemens nya lokverkstad klartecken att sättas i drift. Denna verkstad som representerar nya generationens produktionsanläggning för lokunderhåll har byggts på rekordtid. Projektet har inte bara hållit sig till tidplanen och budgeten utan har också uppfyllt leveranskraven vad gäller funktion och kapacitet, vilket är något man inom Train Alliance är stolta över.

50% rabatt mot substans trots stark balansräkning

Resandet och transporter med järnväg väntas öka 40–50% fram till 2040. Från regeringshåll har man under 2018 beslutat om en 10-årig nationell transportplan som innebär järnvägsinvesteringar på uppemot SEK 250 miljarder i både underhåll och nya investeringar. Efter Train Alliances rapport för Q3 höjer vi våra estimat för omsättning 2023 och 2024 något till 230 mkr respektive 242 mkr (tidigare 208 mkr respektive 229 mkr). Vi justerar vårt antagande om EBITA-marginal 2023 till 15,3% (tidigare 17,0%) men håller kvar vår prognos om 17% EBITA-marginal 2024. Trots att Train Alliance är i princip skuldfritt handlas aktien idag till ca 50% rabatt mot rapporterat substansvärde. Vi upprepar vår riktkurs 34 kr som är baserad på en jämförande värdering.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerTRAIN B
Antal aktier70 760 874
P/s-tal8,92
P/e-tal40,76
Omsättning/aktie2,1
Vinst/aktie0,46
BörslistaFirst North Stockholm
SektorIndustrials
P/eget kapital1,14
Eget kapital/aktie16,48
Utdelning/aktie0,23
Direktavkastning1,23

Nyheter och analyser relaterade till Train Alliance

Sätter ett motiverat värde inom intervallet 24-29 kronor med ett mittvärde om 27 kronor

Uppdragsanalys

2024-05-21: Återköp på låg värdering kan trigga uppgång i aktien.

Uppdragsanalys

2024-04-04: Uppsida i aktie som handlas under substansvärdet trots låg belåning.