Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Train Alliance

Train Alliance: Ytterligare en affär som bekräftar substansvärdet

Av Analysguiden
21 maj 20243 min lästid
Analysguiden sätter vårt motiverade värde till 33 kr som är baserad på en jämförande värdering och ser återköp till stor rabatt som en potentiell trigger för att minska substansrabatten.

Substansvärdet var 36,60 kr vid slutet av kvartalet

Train Alliance redovisade intäkter på 53,6 MSEK för Q1-24, jämfört med 67,4 MSEK under samma period 2023. Av intäkterna kom 37,7 MSEK från förädlade sålda projekt. Rörelseresultatet för Q1 sjönk till 6,1 (9,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,3%. Det justerade substansvärdet per aktie uppgick till 36,60 kr jämfört med 37,50 kr vid årsskiftet. Under kvartalet har Train Alliance tecknat ett marksäkringsavtal med ett europeiskt logistikföretag avseende en etablering av en järnvägsansluten godsterminal i Hallsberg Rala. Området uppgår till 100 000 m² och avyttras för 900 kr/m², motsvarande ett pris på 90 MSEK. Man har också slutfört funktionsutredning för Sigtuna som möjliggör en ökning av kapaciteten och tillåter mer attraktiva transport- och logistiklösningar för kunder.

Avtal om möjlig försäljning bekräftar substansvärdet

Train Alliance förvärvar mark som är strategiskt utvald för järnvägsändamål. Företaget uppför faciliteter för underhåll och logistik på dessa områden och fungerar som en heltäckande anläggningspartner för verksamheter nära järnvägen, med tillgångar som inkluderar över 3,1 miljoner m² strategiskt utvald mark.Bolaget har under Q1-24 tecknat ett marksäkringsavtal omfattande 100 000 m² i Hallsberg Rala för 900 kr / m² vilket, om affären slutförs, motsvarar en intäkt på 90 MSEK. Train Alliance kommer under sommaren och hösten att genomföra ett design- och konceptarbete för att optimera utformningen av järnvägsanslutningen till logistikbyggnaderna. Vi bedömer att sannolikheten är stor att detta kommer att avslutas och affären slutförs under tredje kvartalet.

Aktien 45% under substansvärdet

Även om Train Alliance har en låg skuldsättning, handlas aktien till 45%-ig rabatt jämfört med det rapporterade substansvärdet (20/36,6). Då bolaget har en god finansiell ställning borde återköp av aktien vara aktuellt som en naturlig värdeskapande åtgärd. Som investerare anser vi att aktien har en attraktiv risk/reward där vi ser liten nedsida givet bolagets substansvärde, fina tillgångar i attraktiva lägen, potentiella räntesänkningar vilket ger en positiv effekt på substansvärdet.

Vi sätter vårt motiverade värde till 33 kr som är baserad på en jämförande värdering och ser återköp till stor rabatt som en potentiell trigger för att minska substansrabatten.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerTRAIN B
Antal aktier70 760 874
P/s-tal8,73
P/e-tal39,89
Omsättning/aktie2,1
Vinst/aktie0,46
BörslistaFirst North Stockholm
SektorIndustrials
P/eget kapital1,11
Eget kapital/aktie16,48
Utdelning/aktie0,23
Direktavkastning1,25

Nyheter och analyser relaterade till Train Alliance

Uppdragsanalys

2024-04-04: Uppsida i aktie som handlas under substansvärdet trots låg belåning.

Uppdragsanalys

Handlas till 50% rabatt mot substansvärdet trots stark balansräkning. Vi upprepar riktkursen på 34 kronor.

Uppdragsanalys

Q2 dominerades av leveranser från pågående projekt. Orderboken är välfylld och Train Alliance står väl rustat för framtiden. Motiverat värde sätts vid 34 kronor.