Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Tura Group

Tura Group: Ökad köpkraft väntas gynna elektronikhandeln

Av Analysguiden
5 mars 20243 min lästid
Detaljhandeln har sedan pandemin 2020 varit hårt pressad men Analysguiden räknar med en gradvis förbättring. Vi upprepar våra prognoser och värderingsmässigt ser multiplarna attraktiva ut.

Sista kvartalet 2023 påverkat av IT-attack

Redan i mitten av december 2023 blev vi varse om att Tura Group hade blivit utsatt för en hackerattack vilket lamslog stora delar av distributionssystemet. Med hjälp av en extern part kunde bolaget gradvis återuppta beställningar men blev fullt återställda först i mitten av januari 2024. Under höstens har flera företag drabbats av IT-attacker bland andra det under hösten noterade detaljhandels-bolaget Rusta. Den ekonomiska skadan under december beräknar Tura till ett omsättningstapp på 30 miljoner kronor och cirka 5 miljoner kronor i bruttoresultat. Jämfört med våra prognoser för sista kvartalet 2023 och ”före” attacken, men justerat för aktuellt omsättningstapp på 30 miljoner kronor, skulle detta innebära ett omsättningstapp på 9 procent utöver IT-attacken. Resultattappet på 5 miljoner kronor visade dock en förstärkning före skatt på 5,5 procent, justerat för IT-attacken – det vill säga bättre utfall än vi prognosticerat. Den totala omsättningen för sista kvartalet 2023, IT-attacken inkluderad, uppgick till drygt 213 miljoner kronor, vilket motsvarar ett omsättningstapp på 22,5 procent och för helåret 2023 uppgick omsättningen till 849 miljoner kronor, motsvarande ett omsättningstapp på 7,5 procent. Således har yttre faktorer haft en direkt påverkan på resultatet vilket i sin tur väntas öka IT-investeringarna under 2024. 

Oförändrade resultatprognoser för 2024 och 2025

Baserat på det lägre utfallet i omsättning, som en konsekvens av IT-attacken, har vi justerat ner vår omsättningsprognos med 6 procent för 2024 och 2025 – dock med oförändrad tillväxtprognos på 7 procent för 2024 och 8 procent för 2025 – det vill säga samma tillväxttakt som tidigare. Resultatmässigt ser vi i dagsläget ingenting som kräver några ändringar och lämnar därför våra prognoser för 2024 och 2025 oförändrade. Vi räknar med att marknaden för Tura kommer att vara måttligt trög under första halvåret 2024 men motsatsen under andra halvåret. Årets löneökningar i kombination med lägre inflation än fjolåret och att räntehöjningarna avstannat väntas öka förutsättningarna för en viss återgång i tidigare konsumtionsmönster redan i år. Dessutom ser vi ett ökat ersättningsbehov inom hela elektronikhandeln, vilket torde gynna branschen i sin helhet.

Resultatförbättring väntas under 2024

Detaljhandeln i de nordiska länderna har sedan pandemin 2020 påverkats negativt men vi förväntar oss en gradvis förändring till det positiva redan i år. Värderingsmässigt ser multiplarna fortfarande attraktiva ut, baserat på vår prognos. Vår riktkurs på ett års sikt är oförändrat 5,00 kronor, motsvarande ev/ebitda på drygt 5,5 respektive p/e 8 på vår prognos för 2024p, ev/ebitda på 4,5 respektive p/e 6 för 2025p och ev/ebitda på 4 respektive p/e 5 för 2026p.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerTURA
Antal aktier49 230 770
P/s-tal0,32
P/e-tal18,97
Omsättning/aktie17,25
Vinst/aktie0,29
BörslistaSpotlight
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital0,99
Eget kapital/aktie5,58
Utdelning/aktie0,15
Direktavkastning2,73

Nyheter och analyser relaterade till Tura Group

Uppdragsanalys

Osäkra marknadsutsikter men förvärv kan lyfta bolaget på sikt.

Uppdragsanalys

Tura Group levererade ett Q2 i linje med våra förväntningar. Analysguiden lämnar prognoserna oförändrade och upprepar riktkursen vid 8 kr.

Uppdragsanalys

Analysguiden inleder bevakning med en riktkurs på 8 kronor för elektronikåterförsäljaren Tura Group. Aktien handlas till attraktiva nivåer och erbjuder fin direktavkastning.