Aktiespararna

Undervärderad aktie med hög direktavkastning

Av Emil Kahi
20 mars 20192 min lästid
SEB meddelar under måndagen att Cloetta tar plats i Nordic Ideas på nytt. Storbanken menar att aktien är undervärderad, har en hög direktavkastning samt bra exponering mot en växande, konjunkturkänslig bransch.

Under det senaste året har kursen haft en anmärkningsvärt svag utveckling med ett fall på cirka 29 procent samtidigt som SEB:s vinstprognoser justerats upp markant. I dag sticker värderingen ut bland andra bolag med p/e 12,5x på SEB:s prognos för 2019 och en kassaflödesgenerering på 6 till 9 procent av värdet per år över ett spann på nästkommande två år. I nuläget ligger direktavkastningen på 5,5 procent och den förväntas öka ytterligare under kommande år, men den 5 april handlas aktien för en utdelning av 1 krona per aktie vilket motsvarar en direktavkastning på 4,3 procent under 2018. I relation till den internationella sektorn är företaget i dag lågt värderat med en rabatt på 22 procent.

Sensmoralen av det som sades under Cloettas kapitalmarknadsdag var att rörelsemarginalen ska stiga från fjolårets 10,9 procent till 14 procent över tid. Förväntningarna är baserade på förväntningarna om att resultatet för Candyking isolerat ska flyttas upp till noll från förra årets dipp på minus 60 miljoner kronor samtidigt som ytterligare synergier från nya inköp väntas uppgå till 25 miljoner kronor. Den sammanlagda effekten av det här ska ge ett positivt marginalbidrag på 1,4 procentenheter. Kostnadsbesparingarna inom produktion och försäljning generera 69 respektive 51 miljoner kronor, en motsvarighet på 1,1 och 0,8 procentenheters marginalförbättring, för Cloetta.

SEB förväntar sig att Cloettas lönsamhet kommer förbättras utöver de nästkommande åren men storbanken är tveksam till bolagets mål. SEB räknar med en succesiv ökning till 11,5 procent i år och 13 procent till 2021. Om bolaget hade lyckats nå sitt mål till 2021 hade det burit med sig ett rörelseresultat med en ökning på 8 procent relativt till hur det ser ut i dag. Utöver ett större tidsspann blir denna effekt större.

Källa: SEB.

CloettaAktieanalyser

Dela med dig