Aktiespararna

Unikt kvartal

Av Peter Malmqvist
25 oktober 20204 min lästid
Peter Malmqvist.
Aldrig tidigare har en omsvängning varit lika kraftfull. Tre fjärdedelar av börsvärdet har nu avlämnat kvartalsrapport. Med en vinstuppgång på 30 procent och ett prognosutfall på plus 11 procent är tredje kvartalets rapporter unika.

Summerar vi vinsterna för de 50-tal storbolag som lämnat rapport (ungefär tre fjärdedelar av börsvärdet) kan konstateras att vinsten ökar med 30 procent, jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Det är unikt starkt eftersom samma summering förra kvartalet landade på avskräckande minus 55 procent. Det var det värsta vinstraset sedan Sveriges bankkris 1992.

Enstaka stänkare

Som tidigare rapporterats har Ericsson väsentlig betydelse. De har nu också fått sällskap av Nordea. Utan dessa två hade resultatet fallit något. Det går givetvis inte att bara räkna bort de unikt positiva bolagen, även de unikt negativa måste tas bort. Justerar vi därför för de tre bolagen i toppen och botten får vi ändå en vinstökning på 6 procent. Förra kvartalet landade denna på minus 35.

Bred uppgång

Granskar vi bredden, genom att mäta medianen (mittbolaget i gruppen), kan konstateras att även denna ger en vinstuppgång, också på 6 procent och total 62 procent av bolagen ökade vinsten. Det är urstarkt och kan jämföras med förra kvartalet då procentsatsen blev minus 25 och andelen bolag med vinstökning stannade på 34 procent.

Prognosutfall positivt

Jämför vi med analytikernas prognoser (enligt Infront) stärks bilden av ett unikt starkt kvartal. Utfallet ligger 11 procent över prognoserna, vilket är extremt mycket, även om förra kvartalet uppvisade en ännu starkare avvikelse på 18 procent. Som nämnts var det förra ett kaotiskt kvartal, vilka är notoriskt svåra för analytikerna att hitta rätt i. Även om vi räknar bort de tre bolagen i toppen och botten får vi fram ett prognosutfall på urstarka plus 11 procent. Samtidigt låg tre fjärdedelar av bolagen över prognos, vilket gav ett medianutfall på mycket goda 6 procent.

Försäljningen annorlunda

Det är när vi kommer till försäljningen bilden blir något annorlunda. Denna normalt stabila parameter faller med drygt 4 procent. Det var visserligen betydligt bättre än förra kvartalets ras på 14 procent, men med tanke på den starka vinstutvecklingen är försäljningsfallet aningen överraskande. Här är dessutom analytikerna med på bollen, för prognosavvikelsen är plus 0,1 procent, alltså försumbar. Även om försäljningsutvecklingen är bättre än andra kvartalets katastrof, är det en historiskt svag utveckling. Under noll är mycket ovanligt. Det tycks alltså som att efterfrågan inte är lika bra som vinsterna.

Och slutsatsen..?

Detta är ett kanonkvartal! Till en del kan säkert förbättringen hänföras till att bolagen i förra kvartalet tog i lite för mycket vad gäller bortskrivningar av lager och reserver för underabsorberade fasta kostnader. De största bolagen har säkerligen också pressat mindre underleverantörer till eftergifter. Fallande råvarupriser kan också ha hjälpt till, exempelvis på energi. Däremot har bolagen inte haft någon hjälp av valutautvecklingen, knappast heller av prishöjningar, eftersom försäljningen faller. Den svarta lådan är därtill hur de statliga subventionerna i Europa slår på resultaten. Bidragen till företagen för att hålla kvar anställda slår också plus och det är synnerligen svårt att prognostisera. Ändå är det bara att sträcka vapen. Återhämtningen i vinsterna är väsentligt bättre än vad jag trodde var möjligt i skuggan av coronapaniken.

Försäljningstillväxten är fortsatt negativ


Börsanalyser

Dela med dig