Aktiespararna

Utlägg

30 oktober 20232 min lästid
Så här redovisar du utlägg

Utlägg

Ersättning för utlägg betalas ut från kansliets ekonomiavdelningen och går till på följande två sätt:


1. Utbetalning mot inlämnande av originalkvitton. Pengarna ska normalt vara mottagaren tillhanda inom två veckor. Ange vilket postgiro- eller bankkonto pengarna ska sättas in på.


Kvitton och räkningar ska vara väl specificerade för att uppfylla de krav som förbundets revisorer ställer på räkenskaperna. På t ex restaurangnotor eller andra ersättningsanspråk från ledningsgruppssammanträden ska tydligt anges vilka personer som deltagit i måltiden.


Här kan du ladda ner blanketten för utlägg


Skicka endast digitala kvitton/fakturor till ekonomi@aktiespararna.se och papperskvitton/fakturor i original till;


Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Att: Ekonomiavdelningen

113 89 Stockholm

Utlägg för resor

Ersättning för resor gäller årskongresser, regionkonferenser, närområdesträffar, ledningsgruppsutbildningar och värvningsresor. Traktamente utgår ej.

Färdsätt

Det färdsätt bör väljas som från Aktiespararnas och den resandes samlade synpunkt är mest fördelaktigt.

Resekostnadsersättning utgår för tågresa och delad sovvagn. Resekostnadsersättning utgår högst med belopp som svarar mot det färdsätt som använts eller borde ha använts enligt föregående bestämmelser. Om billigare färdsätt används, än det vederbörande är berättigad till, utgår ersättning endast för de faktiska kostnaderna.

Resa med egen bil

Ersättning för resor med egen bil får debiteras om detta färdsätt är billigast eller om andra skäl motiverar detta. Beloppet för milersättning har höjts från 1 januari 2023 till 2,50 / km. OBS! Specifikation av från/till-adress obligatorisk för utbetalning av ersättning.


Här kan du ladda ner blanketten för resor 


Skickas till ekonomi@aktiespararna.se


Dela med dig