Aktiespararna

Svolder

Svolder är ett investmentbolag. Bolaget investerar och förvaltar noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små - och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning för aktieägarna på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till industrisektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Nyckeltal

TickerSVOL B
Antal aktier97 417 432
P/s-tal
P/e-tal−12,23
Omsättning/aktie
Vinst/aktie−5,1
BörslistaMid Cap
SektorFinancials
P/eget kapital1,22
Eget kapital/aktie51,25
Utdelning/aktie1
Direktavkastning1,6

Datadrivna analyser av SaveByBell

Varje dag analyserar SaveByBell alla svenska börsbolag utifrån olika välbeprövade strategier och ger köp- eller säljsignal.

Bolagsanalyser om Svolder

För medlemmar • Premie och multiplar för höga i investmentbolaget

För medlemmar • Analytikern: En välbyggd maskin - perfekt för den långsiktiga portföljen

Nyheter och analyser

Faller 7% i den inledande handeln

För medlemmar • "Ska inte ha någon substansrabatt alls om det kontinuerligt överträffar börsen"

Svolder-vd:n om: Framtidsutsikterna • Innehaven • Aktieutvecklingen