Aktiespararna

Aktieutdelning

En aktieutdelning är en utbetalning av pengar till aktieägarna. Det handlar vanligtvis om att bolaget delar ut en del av fjolårets vinst. Det finns också extrautdelning som är utdelning som beslutas på en bolagsstämma som inte är ordinarie årsstämma. Den senare kan till exempel ske efter att bolaget sålt delar av verksamheten.

Utdelning är en naturlig del i ett företag som går med vinst. Ett bolag ska i normala fall inte ha mer kapital än vad som behövs för att kunna betala kostnader, investera och ha tillväxt som optimerar framtida vinster. För mycket eget kapital sänker avkastningen på detsamma och pengarna gör då mer nytta om de delas ut till aktieägarna.

Utdelning ger direktavkastning

Utdelning är en viktig del av den totala avkastning som en ägare får på sin aktie, den andra delen består av avkastningen i form av att aktiekursen stiger. Man brukar mäta avkastningen från utdelning i relation till aktiekursen, det kallas direktavkastning. Om utdelningen är 5 kronor och aktiekursen 100 kronor så är direktavkastningen 5%.

Det spelar egentligen ingen roll om avkastningen kommer från utdelning eller stigande aktiekurs. Men det är inte ovanlig med en strategi som går ut på att investera i bolag med hög utdelning, exempel på det är Aktiespararnas utdelningsportfölj, https://www.aktiespararna.se/portfoljer/Utdelningsportfoljen (https://www.aktiespararna.se/portfoljer/Utdelningsportfoljen), som sedan start givit en avkastning som är klart bättre än Stockholmsbörsen som helhet. Genom att bolag som ger hög utdelning ofta har hög vinst och verkar i mogna branscher kan den strategin minska risken i en aktieportfölj. Många analytiker rekommenderar aktier med hög utdelning, se https://www.aktiespararna.se/nyheter/tre-aktier-med-hog-utdelning-att-kopa-nu (https://www.aktiespararna.se/nyheter/tre-aktier-med-hog-utdelning-att-kopa-nu)

Alla bolag ger inte utdelning

Alla bolag ger inte utdelning. Generellt kan man säga att bolag med hög vinst i mogen verksamhet med begränsade tillväxtmöjligheter och investeringsbehov ger större utdelning. I förlustbolag och/eller bolag som växer snabbt ska man inte räkna med att få utdelning som aktieägare. Exempel på branscher som legat högt i direktavkastning är fastigheter och bank.

Styrelsen ger förslag på utdelning

Det är bolagets årsstämma som beslutar om utdelning efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning har den som är införd i aktieboken på avstämningsdagen, vanligtvis andra bankdagen efter årsstämman. Utdelningen betalas för det mesta ut under april eller maj.
Dela med dig