Aktiespararna

Daytrading - Den kompletta guiden

Allt du behöver veta när du börjar med daytrading.

Vad är daytrading?

Enkelt förklarat är daytrading en form av spekulation i värdepapper. Det innebär i praktiken att en handlare köper och säljer finansiella instrument under en och samma handelsdag. Alla positioner som handlaren kan tänkas inneha under dagen stängs innan marknaden stänger, för att undvika negativa prisskillnader inför nästa dags pris vid öppning. Handlare som köper och säljer värdepapper på detta sätt klassas ofta som rena spekulanter. Deras position står i bjärt kontrast till de investerare som föredrar långsiktigt innehav och mer långsiktiga strategier.Det betyder dock inte att dessa handlare inte har en strategi. Tvärtom drar de allra flesta som sysslar med daytrading stor nytta av en tydlig investeringsstrategi. Även om det oftast är korta strategier, eftersom detta sätt att handla håller korta positioner i värdepapper. Daytrading innebär mycket snabb handel, ibland handlar det faktiskt om millisekunder, vilket gör att de allra flesta daytraders använder sig av en programvara med direktåtkomst till den dagliga handeln.Det finns egentligen ingen begränsning i vilka olika typer av värdepapper du kan investera i som daytrader. Aktier, terminer, optioner och valutor får dock anses vara de mest vanliga.


Hur stor budget behöver jag?

Det är förstås en individuell fråga hur mycket kapital du behöver för att börja med daytrading, men generellt kräver det mer kapital än om du är en vanlig småsparare. En avgörande faktor för att komma igång är hur stort kapital du kan tänkas starta med, samt hur mycket du kan tänkas få låna. Många daytraders belånar stora delar av sitt eget kapital. Det i sin tur sänker kravet på hur mycket kapital du behöver från start. Samtidigt ska man komma ihåg att en del av startkapitalet är just belånad, och ett lån ska förr eller senare betalas tillbaka. Detta innebär en uppenbar risk.30 000 kronor kan ses som en generell rekommendation för ditt startkapital. Om du väljer att inte belåna denna summa behöver du sannolikt ett större kapital, upp emot 100 000 kronor. Daytrading är en speciell typ av handel som medför stor risk. Med detta i åtanke kan din inriktning som daytrader påverka hur mycket pengar du behöver från start.Har du exempelvis en daytradingstrategi där du är villig att ta en högre risk kan du tjäna mer per trade. Då kan ett lägre kapital räcka. Samtidigt kan du lättare förlora pengarna, jämfört med om du väljer att investera till lägre risk och högre säkerhet. Det kan vara smart att planera din budget innan du börjar med daytrading. Det första kapitalet du investerar kan till exempel vara till för att du ska lära dig marknaden och din egen psykologi. Ett andra kapital kan vara till för att kunna fortsätta handla när ditt första “lärokapital” tagit slut. Ytterligare en tredje budget kan vara värdefull att ha för att leva på medan du lär dig och skaffar dig nödvändig erfarenhet. Detta är tips på hur du kan planera, snarare än konkreta rekommendationer för att lyckas med daytrading.


Kan jag tjäna pengar på daytrading?

Det finns flera olika faktorer som kommer vara avgörande för hur mycket du kan tjäna på daytrading. Den första är tid – hur mycket tid är du villig att lägga ned? Daytrading är nämligen mycket tidskrävande. Den andra faktorn handlar förstås om hur mycket kapital du är villig att satsa, samt hur din målbild för vinst ser ut. Vad tycker du är en bra vinst? Vissa handlare tycker att ett par hundra är en bra dagsförtjänst, andra har som mål att tjäna tusentals kronor. Professionella daytraders med stort kapital kan tjäna sexsiffriga belopp per dag.Den tredje faktorn handlar om din daytrading-strategi och hur stor risk du är villig att ta. Din riskbenägenhet kommer givetvis påverka din förtjänst. Vi rekommenderar starkt att du väljer en tydlig investeringsstrategi innan du börjar med daytrading. Och att du sedan håller dig till den. Eftersom det finns lika många typer av strategier som det finns trading är det mycket värdefullt att lägga tid på att analysera dessa, så att du hittar ett förhållningssätt som passar dig, dina mål och förutsättningar

Likviditet är viktig

Eftersom en daytrader öppnar och stänger positioner under en kort tidsperiod är likviditet en viktig gemensam nämnare för alla instrument som används inom daytrading. Alltså att omsättningen i en aktie inte är för låg eftersom det då kan bli svårt att köpa eller sälja den till önskad kurs. Det kan också vara svårt att komma in och ur sina positioner, vilket förstås är av största vikt. Samtidigt kan en daytrader utnyttja en låg likviditet då det medför en större skillnad mellan rådande köp- och säljkurs för ett värdepapper. Denna skillnad kallas för spread. Vissa traders gillar att utnyttja de lägen som kan uppstå med en stor spread.

Håll koll på avgifter

Det finns en hel del avgifter inom värdepappershandel som kan bli extra kostsam för dig som trader. Några vanligt förekommande avgifter är exempelvis courtage, skatt och valutaavgifter. Dessa är, precis som handel med andra typer av värdepapper, värda att hålla koll på och ta hänsyn till i din vinstberäkning.

Hur lyckas jag med daytrading?

För att bli en framgångsrik daytrader krävs det stor kunskap om aktiehandel, de olika marknaderna, analysmetoder, strategier, hur man avläser orderdjup, disciplin och stor erfarenhet. Det är med andra ord mycket svårt att lyckas som daytrader, men det betyder inte att du inte kan bli framgångsrik. Viktigt att komma ihåg är dock att många daytraders tidigare har arbetat som börsmäklare eller annan typ av trading under många år.Att syssla med daytrading kräver också att du investerar mycket tid. En vanligt daytrader lägger i snitt ned mer än 8 timmar per dag. Att förstå olika teorier och analysmetoder kräver också sin erfarenhet, vilket är kunskap man inte enbart kan inhämta från olika artiklar om ämnet. Swingtrading kan till exempel vara ett gott alternativ till daytrading. Det kräver att du spenderar mindre tid per dag, samt att du bara fördjupar dig i ett par bolag som du har koll på, i stället för flera bolag på flera olika marknader.För nybörjare är swingtrading ett fullgott första steg som gör att du bygger upp din erfarenhet, innan du börjar syssla med daytrading på heltid. Sprider du dessutom ut ditt sparande och tar lite lägre risk kan du dessutom behålla ditt vanliga jobb under tiden. En fast inkomst ger trots allt viss trygghet och du hinner samtidigt bygga upp ditt kapital.

Daytrading-strategier

KISS-metoden är en grundläggande metod som går ut på att köpa när kursen bryter över ett glidande medelvärde och sedan sälja när kursen bryter under (når en programmerad nivå). Break out-metoden är ett annat exempel på en strategi som innebär att en position tas när ett tidigare motstånd eller stöd bryts, vilket betyder att man köper och säljer aktier efter en egen analytisk modell. Det absolut viktigaste är dock att du bildar dig en egen uppfattning om vilken strategi som passar dig. Det är trots allt dina pengar som du riskerar att förlora på en missbedömd börs.

Alternativ till trading

Förutom daytrading finns flera olika trading-alternativ, som swingtrading nämnt ovan. Till skillnad från daytrading, där en handlare både öppnar och stänger korta positioner under samma handelsdag, äger man aktier ungefär 2 till 5 dagar när man ägnar sig åt swingtrading. Det kan vara en bra start att börja med innan daytrading. Det finns även trading som kallas för “intermediate investing”, vilket innebär att man äger aktier någon vecka upp till ungefär en månad. Begreppen kan flyta ihop, bara inom daytrading finns det nämligen flera olika varianter, som mikrotrading där en handlare äger aktier under några minuter.

Kom igång med daytrading – 3 steg

Förhoppningsvis har du kunnat bilda dig en uppfattning om vad som krävs för att börja med daytrading. Här har vi listat 3 steg som hjälper dig att komma igång med daytrading.

1) Öppna ett konto

För att komma igång behöver du ett konto på en plattform där du kan daytrada. En av de mer populära plattformarna heter eToro. Det är också en av de största. På de flesta liknande plattformar finns alla instrument och verktyg du behöver, samt ett rikligt utbud av aktier, fonder, råvaror och andra finansiella instrument. Ett stort utbud kan vara en bra början, eftersom det gör det lättare för dig att hitta vad som passar dig.

2) Välj din strategi

Som vi tidigare nämnt finns det flera olika strategier. För att veta vilken som passar dig är det bästa sättet att testa dig fram. Däremot har du mycket vunnet om du redan har grundläggande kunskap om de olika strategierna, eftersom dess beskrivningar och tillämpning kan vara ganska komplicerat att förstå, samt att du då kan utesluta vissa av dem som du vet inte passar ditt sätt att investera.

3) Goda råd är inte dyra

Hur hanterar du motgångar och medgångar? Psykologin bakom daytrading är inte att förringa. Följ din strategi och arbeta på att bortse från dina känslor när du gör affärer. Det låter kanske krasst men det gör dig mer objektiv och rationell i ditt beslutsfattande. Många handlare som är nya för daytrading börjar med att hålla mindre positioner för att få en känsla för hur deras valda strategi fungerar. De är även noga med att följa den stop-loss nivå de satt, så om positionen bryts är de redo att stänga den omedelbart. Daytrading är trots allt spekulering på hög nivå. Det är värt att komma ihåg.

Dela med dig