Aktiespararna

Vad är ett index?

Olika index, aktieindex och indexfonder.
Många analytiker, fondförvaltare och börsexperter slänger sig ofta med ordet ”index”. Men vad betyder det egentligen?

Till att börja med kan vi säga att det finns massvis med index. Ett aktieindex mäter nämligen utvecklingen för ett sammansatt antal aktier över en specifik tidsperiod. Aktie- och fondförvaltare jämför sig gärna med olika index, för att se om de över- eller underpresterar jämfört med just det indexet de tittar på.

Mest kända index i Sverige

Det mest kända aktieindexet i Sverige är OMXS30, vilken mäter hur aktiekurserna förändras för de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Andra kända index i världen är DAX, som mäter utvecklingen för de 30 största bolagen i Tyskland, eller S&P500 som mäter 500 företag som representerar amerikanska börsen.

Index används främst för att få en helhetsbild över börsutvecklingen och på så sätt mäta dels börsens allmänna utveckling, dels hur ens egna innehav stått sig i förhållande till det.

En annan poäng med att ha koll på olika kända index världen över är att det kan ge en fingervisning över huruvida Stockholmsbörsen kommer öppna dagen på plus eller minus, och därför kan man ligga steget före och planera sina aktieköp.

Amerikanska index styr

Amerikanska index som Dow Jones, Nasdaq och S&P500 och tyska DAX styr i stor utsträckning utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Ännu en poäng är att man kan se om det är köpläge på börsen eller inte. Om ett stort index har fallit väldigt många procent, då kan det vara ett tecken på att flera aktier är väldigt billiga och det kan finnas läge att gå in ett bolag som man spanat på tidigare.

Mängder med underliggande index

Utöver kända, breda börsindex finns en mängd underliggande index för specifika delar av aktiemarknaden. Det handlar till exempel om småbolagsindex, index för en geografisk marknad (t ex MSCI Latinamerika) eller index för en bransch (t ex DAGS Banker).

Hur beräknas ett index?

De flesta aktieindex är viktade utifrån bolagens börsvärde, vilket innebär att bolag med ett högt börsvärde kommer att påverka indexet mer än ett bolag med ett lägre börsvärde. Detta kallas för värde-viktat index eller marknads-viktat index.

Nedan följer en lista på några av de mest kända indexen i världen:


Land Index Förklaring

Sverige OMXSPI Mäter hela Stockholmsbörsen

Sverige OMXS30 Mäter de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen

USA S&P500 Mäter 500 företag som representerar amerikanska börsen

USA Dow Jones Mäter 30 största aktierna på New York-börsen

USA Nasdaq Comp Mäter aktierna på tekniktunga Nasdaqbörsen

Storbritannien FTSE 100 Mäter de 100 största bolagen på Londonbörsen

Tyskland DAX Mäter de 30 största bolagen i Tyskland

Finland OMXHPI Mäter hela Helsingforsbörsen

Danmark OMXCPI Mäter hela Köpenhamnsbörsen

Norge OSEBX Mäter hela Oslobörsen

Vad är en indexfond?

En indexfond är en typ av aktiefond som just följer ett visst index. Fonden kan till exempel följa OMX30, och då består indexfonden av just de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen.

En indexfond har dessutom oftast lika stor andel i företagets aktier, som dessa aktier har i det index den följer. Det betyder att om ett bolag utgör 10% av indexet OMXS30, så kommer fonden till 10% bestå av det bolagets aktier.

De flesta banker och andra förvaltare i Sverige erbjuder olika typer av indexfonder, som följer olika index. Så här får man helt enkelt välja vilket typ av index man vill exponera sig mot.

Indexfond har ofta en lägre avgift

En indexfond har ofta en lägre förvaltningsavgift än aktivt förvaltade fonder, eftersom indexfonden bara följer ett specifikt index och då krävs det inte lika mycket jobb av fondförvaltaren.

Sedan kan man också investera i aktivt förvaltade fonder. Då tar fondförvaltaren egna beslut och följer inte bara ett index. Det brukar kosta mer i avgift, men har man valt en riktigt bra fondförvaltare så kan det resultera i att fonden presterar bättre än det indexet den jämför sig mot.

Men i olika granskningar som vi på Aktiespararna har gjort genom åren, så har vi sett att aktivt förvaltade fonder har haft svårt att prestera bättre än index. Framför allt om man räknar med pengarna som spararen förlorar i högre fondavgifter.

Dela med dig