Aktiespararna

Kapitalförsäkringar – så här fungerar det

Vad är en kapitalförsäkring? Vilka är för- och nackdelarna? Vem passar det och vad ska man tänka på innan man investerar? I den här artikeln svarar vi på dessa frågor och andra funderingar du kan tänkas ha om kapitalförsäkringar, så att du ska kunna ta ett bra investeringsbeslut.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en flexibel sparform som passar dig som vill spara långsiktigt. Enkelt förklarat kan man beskriva en kapitalförsäkring som ett skal du placerar till exempel aktier och fonder i. Även andra typer av värdepapper kan placeras i en kapitalförsäkring. En stor fördel med kapitalförsäkringar är att du slipper deklarera dina köp och försäljningar, du betalar heller ingen vinstskatt när du väl bestämmer dig för att ta ut dina pengar. Du betalar i stället en schablonmässig avkastningsskatt varje kvartal (0,375 % 2022). Med en kapitalförsäkring betalar du därmed skatt löpande, vilket gör att du slipper betala vinstskatt när bindningstiden på din kapitalförsäkring har löpt ut.


Måste man betala källskatt?

Om du har utländska aktier i din kapitalförsäkring som ger dig en utdelning kommer utländsk källskatt att dras direkt från försäkringen vid det tillfälle då pengarna betalas ut. Den utländska källskatten är vanligen 15 %, men tänk på att procentsatsen kan variera beroende på vilken typ av beskattningsavtal Sverige har med landet du har ditt utländska aktieinnehav i.


Om du får utdelningar från ditt svenska aktieinnehav som du har placerat i en kapitalförsäkring beskattas den inte med 30 %, så som de skulle ha gjort på exempelvis ett aktie- och fondkonto. Det beror på att kapitalförsäkringen schablonbeskattas och värdet på utdelningen i detta fall tillfaller kapitalförsäkringens värde.


Hur fungerar en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar finns i tre olika former: fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. Innan du väljer den form som passar dig bäst föreslår vi att du läser på ordentligt om de olika typerna, eftersom avgifter och villkor varierar. Nedan ger vi dig en övergripande helhetsbild av respektive försäkring:


Fondförsäkring

Att investera i fonder är den vanligaste sparformen i Sverige. Därför väljer många att spara i just en fondförsäkring eftersom de redan vet hur man handlar med fonder. När du väljer en fondförsäkring bestämmer du själv vilken nivå på risk du är villig att ta. Fondförsäkringens värde följer värdeutvecklingen i de fonder du har valt. Det betyder att försäkringens värde kan både öka och minska i värde, beroende på värdet i de underliggande fonderna. Det är därmed ingen garanti att du får tillbaka dina investerade pengar.


Depåförsäkring

Med en depåförsäkring placerar du själv ditt kapital helt valfritt i till exempel aktier, fonder eller andra typer av värdepapper. Många väljer en kapitalförsäkring i stället för ett ISK-konto (investeringssparkonto), eller som ett alternativ eller komplement. Det finns dock en del skillnader som är bra att känna till. Du har till exempel rösträtt på aktier som du har på ett ISK-konto, till skillnad från aktier som du har i en kapitalförsäkring. Med en kapitalförsäkring kan du bara sätta in eller ta ut pengar, vilket innebär att du inte kan flytta värdepapper till eller från försäkringen. Du kan inte heller flytta kapitalförsäkringen mellan olika banker och finansinstitut. Däremot kan du välja att få löpande utbetalningar från din försäkring, vilket du inte kan få med ett ISK-konto. Dessutom kan du bestämma vad som ska hända med dina pengar om du avlider. Har du en kapitalförsäkring kan du välja förmånstagare som får hela värdet av försäkringen. Många väljer sina barn som förmånstagare. Värdet på ett ISK-konto tillfaller däremot ditt dödsbo.


Traditionell försäkring

Traditionella försäkringar är populära för sin enkelhet. Ofta är det försäkringsbolag som ger ut dessa kapitalförsäkringar och placerar ditt kapital i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Det vanligaste är att försäkringsbolaget ger dig någon sorts garanti för ditt sparande, som att du garanteras ett visst belopp när försäkringen löpt ut och ditt sparande ska betalas ut. Denna garanti är möjlig att ge eftersom försäkringsbolagen ofta använder dina inbetalningar som underlag för att beräkna ditt försäkringsbelopp. Det vill säga det garanterade beloppet för din framtida utbetalning.Värdepapper i en kapitalförsäkring

​​I en kapitalförsäkring kan du bland annat placera likvida medel, räntepapper, aktier och fonder. Till skillnad från exempelvis ett ISK-konto väljer du själv förmånstagare, som kan vara dina barn, din make/maka eller dig själv. Du läser mer om förmånstagare och hur du kan tänka kring utbetalningar längre ned i artikeln.När passar en kapitalförsäkring?

Vem som helst kan öppna en kapitalförsäkring och du väljer själv hur du vill använda dina pengar; som pension, ett startkapital till dina barn eller egna drömmar om ett framtida fritidshus. Mest populärt är det att använda kapitalförsäkringar som en del av sitt långsiktiga sparande, där aktier och fonder är vanligast förekommande. En kapitalförsäkring kan också passa bra om du vill få dina sparpengar utbetalade under en längre tid, med ett visst belopp i månaden. Det är en av anledningarna till att det är populärt att spara till pensionen, eftersom dessa extra utbetalningar då jämnar ut pensionen.


Smidigt sparande till barnen


En kapitalförsäkring kan passa bra om du sparar åt dina barn och vill att pengarna du sparat ihop ska betalas ut vid en viss tidpunkt i framtiden. Du kan till exempel välja att öppna försäkringen i ditt eget namn och bestämma att ägandeskapet ska överföras till ditt barn då det fyller 18 år. Du kan också välja att öppna kapitalförsäkringen direkt i barnets namn och själv bestämma när utbetalningarna ska börja. Att starta ett långsiktigt sparande åt sina barn är populärt eftersom det ger dig som förälder stor kontroll över pengarna, samt att du bestämmer helt fritt när du tycker att dina barn ska få ta del av sparandet. En annan fördel att spara till barn i en kapitalförsäkring är om du har flera barn. Om du sparar i en och samma försäkring kan du se till att alla barn får lika mycket när pengarna betalas ut. Dessutom utvecklas barnens framtida sparkapital lika eftersom de ingår i samma försäkring.


Jämna ut din pension


Att spara till din egen pension i en kapitalförsäkring är inte fel. Givetvis bör du räkna in den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt andra privata sparalternativ. Men det som gör en kapitalförsäkring attraktiv för många som sparar till sin pension är de löpande utbetalningarna som kan jämna ut ekonomin. Du väljer själv hur stort belopp av ditt totala kapital du vill betala ut, hur länge de ska betalas ut, samt vart de ska betalas ut – exempelvis direkt till ditt lönekonto. Bra att tänka på här är att räkna på hur länge du vill att pengarna ska räcka. Om du räknar baklänges på hur mycket pengar du skulle vilja få ut varje månad och hur länge, blir det lättare att räkna ihop en totalsumma som ett motiverande sparmål.
Dela med dig