Aktiespararna

Investera i läkemedelsbolag

Läkemedel, vaccin och medicinteknik är i ropet. Läs Aktiespararnas guide till hur man ska tänka innan man investerar i läkemedelsbolag.

Banbrytande vaccin och innovativa läkemedel. För dig som vill investera i läkande krafter finns det en hel del intressanta bolag att välja mellan på den svenska börsen. I vår guide hjälper vi dig hitta rätt, samt ger dig tips kring hur du bör tänka innan du börjar investera i den här typen av bolag.

Medicinteknik och läkemedel

Under 2020 omsatte läkemedelsbranschen nästan 10 000 miljarder SEK globalt. Det är en av världens enskilt största sektorer, och ständigt föränderlig, vilket gör den både intressant ur ett investeringsperspektiv, men också utmanande att förstå sig på. I vår guide kommer vi dela upp bolagen i två olika kategorier: medicinteknik och läkemedel, eftersom dessa bolag skiljer sig åt, men ofta brukar nämnas i samma typ av kontext. Läkemedelsbolag arbetar huvudsakligen med att ta fram mediciner och vaccin, medan medicinteknikbolag (ibland benämnda som medtechbolag) arbetar med att ta fram ny teknolologi för sjukvården.

Det kan dock vara bra att komma ihåg att vissa bolag tangerar varandra, och kan delas in i ytterligare underrubriker. Vi kommer dock inte gå på djupet, utan snarare ge en mer övergripande beskrivning av vad bolagen sysslar med, och hur du bör tänka innan du börjar investera i dem.

Att investera i läkemedelsbolag – en introduktion

Oavsett om du tänkt investera i läkemedelsbolag eller medicinteknikbolag kan det vara bra att göra din hemläxa. En sak som de två branscherna har gemensamt är att bolagen, och i förlängningen aktiekursens utveckling, till stor del påverkas av myndighetsbeslut. Den största marknaden är för de flesta aktörerna den amerikanska. Där är det den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) som styr och bestämmer huruvida bolagens produkter får marknadsföras, säljas och användas i landet. Det kan givetvis ge stora svängningar i aktiekursen. Samtidigt kan processerna vara långa och ofta ges bolagen indikationer på huruvida en produkt kommer att godkännas eller inte längs vägen. Givetvis finns andra myndigheter som också spelar stor roll. EU:s liknande motsvarighet till FDA, kallat EMA, kontrollerar vissa tillståndsprocesser mot den europeiska marknaden och är kopplat till de nationella myndigheter som finns runtom i Europa.

Det som påverkar bolagen

Något annat som påverkar bolagen inom dessa branscher har med patent att göra. Konkurrensen ökar inom nästan alla sektorer, och så även här. Därför är det nödvändigt att bolagen söker skydd och blir godkända för de preparat eller produkter man tagit fram. När du investerar i dessa bolag får du tillgång till dokument, rapporter och årsredovisningar där du kan hålla dig uppdaterad om hur det går för dem.

Omvärldsanalys

Se även till att göra din omvärldsanalys. Titta på konkurrenter, läs branschpress och försök skapa dig en uppfattning om ditt specifika bolags förutsättningar. Politiska beslut, misslyckade (eller lyckade) tester, samt händelser i omvärlden påverkar aktiekursen för dessa bolag. Under covid-pandemin fick till exempel flera läkemedelsbolag se sin aktiekurs stiga när efterfrågan på vaccin steg globalt.

Gemensamt för läkemedelsbolag och medicinteknikbolag är att efterfrågan på bolagens produkter är okänslig för konjunktursvängningar. Därför kan aktier i dessa bolag balansera en portfölj och minska risken för kraftiga värdefall i en lågkonjunktur.


Mest kända läkemedelsbolagen

Läkemedelsbolag är alltså bolag vars verksamhet fokuserar på att producera läkemedel, vaccin samt att forskning och utveckling av dessa.

AstraZeneca är en global spelare i läkemedelsbranschen, och ur ett klassiskt värderingsperspektiv har aktien värderats lågt. 1988 lanserade dåvarande Astra läkemedlet Losec som fram tills idag är ett av världens mest sålda läkemedel. Bland deras andra produkter återfinns till exempel blodproppshämmaren Brilinta/ Brilique. Man jobbar också med läkemedel inom diabetes och olika typer av vaccin.

Sobi är ett annat storbolag. Enkelt förklarat är de ett biofarmaceutiskt företag vars uppdrag går ut på att ge tillgång till innovativa behandlingar mot sällsynta sjukdomar. Bland Sobis storägare återfinns bland annat Investor och tidigare nämnda AstraZeneca.

Medicinteknikbolag

Medicinteknikbolag, ibland kallat medtech, är bolag som till skillnad från läkemedelsbolag snarare fokuserar på att utveckla ny, innovativ teknologi till sjukvården.


Sveriges kändaste medicinbolag

Ett av de allra kändaste medicinteknikbolagen i Sverige är Getinge. Med en omsättning på nästan 28 miljarder SEK har Getinge rätt att kalla sig ett globalt medicinteknikföretag. Bolaget erbjuder produkter inom bland annat sårvård, infektionsbekämpning och kirurgi.

Elekta är ett annat välkänt bolag vars inriktning är onkologi, vilket på vanlig svenska betyder läran om tumörsjukdomar. Elekta utvecklar och tillverkar produkter för strålbehandlingar, och hör till ett av de högst värderade bolagen bland de svenska storbolagen sett till p/e-tal.

En ofta kritiserad sektor

Läkemedelsindustrin har länge dragits med svarta stämplar hos granskande aktörer för dess aggressiva lobbying hos myndigheter och privata kunder. Inte sällan anklagas läkemedelsbolag för mutor. En av anledningarna till att det ser ut som det gör är att det inte räcker för ett läkemedelsbolag att ha en produkt som är godkänd för ett visst användningsområde, de måste också övertyga sjukhuset, eller i vissa fall till och med berörda läkare som är anställda på sjukhuset, om att just deras produkt, behandling eller teknologi är bäst. Ett problem här är att det inte alltid är slutkunden, patienten, som väljer behandling eller produkt, utan vårdgivaren. Trenden de senaste åren är dock att bolagen lägger allt mindre pengar på den här typen av aktiviteter.

Påverkas av politiken


Dessa typer av faktorer är förstås otroligt svårt för vanliga sparare att hålla koll på. Det viktigaste är att du som vill investera i läkemedel- eller medicinteknikbolag vet om att det är en bransch vars marknad påverkas starkt av stora politiska krafter, beslut och byråkrati. Se till att din investeringsstrategi tar höjd för detta. Läs Aktiespararnas sju gyllene regler om hur du bör tänka innan du börjar och se till att inkludera

Framtidsutsikterna

Läkemedelsbranschen kommer fortsätta att vara otroligt viktig i framtiden. Efterfrågan på effektiva vaccin, banbrytande cancerbehandlingar och innovativ teknologi kommer öka i takt med att befolkningen växer. Nordamerika och Europa står fortfarande för den största delen av efterfrågan för läkemedel och medicinteknik. Med minskade offentliga utgifter i Västvärlden skiftar fokus emellertid alltmer till hur aktörerna kan utnyttja den snabbt växande efterfrågan i tillväxtländerna i Afrika, Asien och Sydamerika.


Slutligen är det viktigt att du komma ihåg att om du ska du investera i bolag inom läkemedelsindustrin, se till att inte frångå din ursprungliga investeringsstrategi.

Dela med dig