Aktiespararna

Nyemission

Nyemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier. En nyemission kan erbjudas allmänheten och/eller befintliga aktieägare. Den kan också riktas till en grupp av aktieägarna.

Dela med dig