Aktiespararna

Höganäs

Välkommen till Aktiespararna Höganäs

Lokalavdelningen bildades 1974 och är därmed en av de äldsta lokalavdelningarna ute i landet. Vi ser som vår uppgift att sprida information om företag, aktieägande och olika aktörer på aktiemarknaden. Vår mötesplats är Sandflygsgården, Sandflygsgatan 7, Höganäs. Det ligger vid Höganäsbolaget. I allmänhet har vi våra möten sista torsdagen i varje månad. Observera att vår starttid är klockan 18.30. Lokalavdelning 106 Höganäs är cirka 300 medlemmar. Aktieträffarna är en medlemsförmån som du kan besöka till självkostnadspris. Som medlem får du alltid en inbjudan till din e-postadress till alla våra aktieträffar, utbildningar och studiebesök. Aktieträffarna är även öppna för alla andra aktieintresserade. Det är vår förhoppning att de som besöker våra evenemang uppskattar informationen och samvaron och väljer att bli medlemmar. Den information som du får del av på träffarna och som medlemskapet i övrigt ger betalar sig flerfaldigt. Träffarna annonseras även i tidningen Aktiespararen, Facebooksidan Aktiespararna Höganäs och på vår lokala hemsida, här finner du också all information om vår lokalavdelning och våra kommande aktiviteter. Du som ännu inte besökt någon av våra aktieträffar, kom till våra arrangemang! Föreläsarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och du träffar många likasinnade att utbyta erfarenheter med. Ibland ordnar vi studiebesök också. Vi har riktigt kul på våra sammankomster. Anmäl dig i god tid. Väl mött - både du som är medlem och du som funderar på att bli! Ledningsgruppen Aktiespararna Höganäs OM AKTIESPARARNA Sveriges Aktiesparares Riksförbund -Aktiespararna - är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Aktiespararna bildades den 5 februari 1966 och har under åren utvecklats från ett 100-tal medlemmar vid starten till cirka 55 000 medlemmar i slutet av 2022. Verksamheten började i blygsam skala och baserades på frivilliga insatser. I dag bedriver förbundet verksamhet över hela landet. 1972 bildades förbundets första lokalavdelning. Antalet avdelningar är nu cirka 100 och drivs genom ideella insatser från medlemmarnas sida.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Ledningsgruppen

Magnus Lodin
Sekreterare
Bengt Andersson
Ledningsgruppsledamot
Lars Rosenquist
Ledningsgruppsledamot
Christiane Wöhl
Kassör
Bertil Hallgard
Valberedning
Östen Malmborg
Ledningsgruppsledamot
Rolf Axelsson
Valberedning
Tommy Franck
Ordförande
Marianne Delander
Ledningsgruppsledamot